Ted Osius có nói láo khi bị mất chức vì không trục xuất 8000 người tị nạn Việt?

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1149168

Cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã từ chức vào năm ngoái sau khi chính quyền Trump yêu cầu ông làm áp lực với chính quyền Việt Nam để nhận hơn 8000 người tị nạn Việt Nam trong đợt trục xuất của Mỹ.


Có lẽ ông Ted Osius đã nói quá khi cho rằng bị ông Trump ép phải trục xuất 8000 người tị nạn Việt khỏi nước Mỹ. Lạ thay lúc còn tại chức sao không nói, giờ chẳng còn tí quyền nào trong tay mới tiết lộ.

Chẳng qua là cố đấm ăn xôi, tìm sự ủng hộ của bà con tị nạn cả tin trên nước Mỹ. Ted Osius Đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam nhiệm kỳ (2014-2017). Ông là vị đại sứ Hoa Kỳ công khai đồng tính đầu tiên tại châu Á.

Trở thành đại sứ HK tại Việt Nam, ông Ted làm các giới đấu tranh nhân quyền và tự do cho Việt Nam khá thất vọng. Trong các vụ bắt bớ, vi phạm nhân quyền tại Việt Nam thì ông Ted lờ đi hoặc nói ngoại giao như “tôi quan ngại”, “tôi thất vọng”… chứ không có hành động cụ thể.

Sau khi hết nhiệm kỳ đại sứ tại Việt Nam, ông Ted quay sang chỉ trích chính quyền Trump với giọng điệu xuyên tạc. Theo thông lệ một đại sứ chỉ làm thường vụ khi chính quyền thay đổi. Khi tân tổng thống lên, các chính sách mới sẽ được ủy nhiệm cho tân đại sứ mới, trong khi ông Ted là đại sứ thời cựu TT Obama. Chuyện ông Trump ép ông Ted làm áp lực với chính quyền Việt Nam để nhận hơn 8000 người tị nạn Việt Nam là hoàn toàn bịa đặt.

One comment on “Ted Osius có nói láo khi bị mất chức vì không trục xuất 8000 người tị nạn Việt?

  1. Thằng lại giới này nó ăn nằm với bọn khỉ rừng nhiều nên nhiễm cái thói láo khoét của bọn nó. Khinh lắm ted ah!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s