Cán bộ không nghèo nhưng kê khai thì rất nghèo; “Chống tham nhũng nhưng đừng để tiền “ch ạy” ra nước ngoài”

https://nvphamvietdao5.blogspot.com/2018/04/can-bo-khong-ngheo-nhung-ke-khai-thi.html

11/04/2018 15:50 GMT+7

– Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng không nên vì tiết kiệm biên chế mà không thành lập cơ quan chuyên kiểm tra tài sản, thu nhập.

Sáng nay, UB TVQH họp phiên thứ 23 cho ý kiến dự thảo luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi).
Liên quan đến thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, Tổng TTCP Lê Minh Khái cho biết, Chính phủ chọn phương án 1: TTCP tiến hành kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên ở tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

kê khai tài sản,tham nhũng,Nguyễn Hạnh Phúc,chống tham nhũng
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái

Cơ quan thanh tra hoặc đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ nơi không có cơ quan thanh tra tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở TƯ, thanh tra cấp tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập đối với những người có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0,9 công tác tại cơ quan, tổ chức, địa phương mình.
Thẩm tra dự thảo, Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, một số ý kiến của UB đồng ý với đề xuất của Chính phủ.

Tuy nhiên, đa số ý kiến cơ quan thẩm tra lại chọn phương án 2. Theo đó, TTCP kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai hưởng phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên công tác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương.
Người có nghĩa vụ kê khai khác công tác tại các cơ quan này thì giao cho thanh tra hoặc đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ nơi không có cơ quan thanh tra của cơ quan, đơn vị đó, thanh tra cấp tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập.
“Nếu tập trung đầu mối kiểm soát tài sản, thu nhập cho hệ thống cơ quan thanh tra như phương án 1 sẽ dẫn đến quá tải với cơ quan này trong trường hợp không bổ sung thêm biên chế, bộ máy. Ngược lại nếu bổ sung thêm biên chế, bộ máy thì lại không thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng về tinh giản biên chế, thu gọn bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức”, bà Nga nói.
Theo Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc, không nên vì tiết kiệm biên chế mà không thành lập cơ quan chuyên kiểm tra tài sản, thu nhập.

kê khai tài sản,tham nhũng,Nguyễn Hạnh Phúc,chống tham nhũng
Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc

“Cán bộ của ta không phải nghèo nhưng kê khai thì rất nghèo. Cho nên cần có cơ quan thẩm tra. Cơ quan này nên độc lập tương đối thì mới khách quan được”, ông Phúc nói.
Theo ông, việc giao cho cơ quan nào, thanh tra, tài chính hay Chính phủ thì tiếp tục bàn, nhưng vấn đề quan trọng là đã kê khai thì khi bầu, bổ nhiệm phải có thẩm tra.
Trong khi đó, Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Khắc Định lại không đồng tình với cả 2 phương án.
“Cơ quan thanh tra thuộc hệ thống hành chính nhưng lại kiểm soát cả những anh không cùng hệ thống như QH, Tòa án, Viện kiểm sát, Kiểm toán khiến hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập của cơ quan thanh tra gặp khó khăn. Thủ tục, trình tự xử lý vụ việc sẽ phức tạp, mất nhiều thời gian”, ông Định nói.

kê khai tài sản,tham nhũng,Nguyễn Hạnh Phúc,chống tham nhũng
Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Khắc Định

Ông kiến nghị, kết hợp quy định hiện hành với việc giao cơ quan Thanh tra là đầu mối giúp Chính phủ thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCTN, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý tài sản, thu nhập.

Giải trình làm rõ, Tổng TTCP Lê Minh Khái cho biết, từ đánh giá tổng kết 10 năm thi hành luật PCTN có rất nhiều tồn tại, hạn chế khi kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập như năm 2017 chỉ xác minh được 78 trường hợp, phát hiện 5 trường hợp vi phạm.
Tiếp thu các ý kiến, ông Khái cho biết sẽ có những giải trình, làm rõ thêm báo cáo đánh giá tác động để ĐBQH thảo luận cho ý kiến.
Không mặc nhiên coi tài sản không giải trình được là tham nhũng
Một trong điểm mới của dự thảo luật trình ra phiên họp lần này là bổ sung điều 59 quy định về xử lý tài sản, thu nhập thực tế lớn hơn tài sản, thu nhập đã kê khai hoặc tài sản, thu nhập tăng thêm mà người kê khai không giải trình được một cách hợp lý về phần tài sản, thu nhập chênh lệch hoặc tăng thêm.
Chính phủ đề xuất 2 phương án và lựa chọn phương án 1. Cụ thể, cơ quan, đơn vị kiểm soát tài sản, thu nhập yêu cầu cơ quan thuế thực hiện việc thu thuế thu nhập cá nhân.
Đồng thời, dự thảo luật sửa đổi luật Thuế thu nhập cá nhân (bổ sung điều 18a và điểm g khoản 2 điều 23), quy định mức thuế suất 45% đối với thu nhập chịu thuế do vi phạm quy định của luật PCTN (điều 123 của dự thảo luật).
Theo Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga, đối với tài sản, thu nhập không giải trình được một cách hợp lý về nguồn gốc thì đến nay pháp luật vẫn chưa có quy định xử lý, trong khi không loại trừ một số tài sản này có thể có nguồn gốc từ tham nhũng, từ vi phạm pháp luật nhưng Nhà nước chưa chứng minh được.

kê khai tài sản,tham nhũng,Nguyễn Hạnh Phúc,chống tham nhũng
Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga

Theo UB Tư pháp, người dân nước ta có truyền thống tích lũy, tiết kiệm, tặng cho, thừa kế trong gia đình; tài sản của cán bộ, công chức được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau (ngoài thu nhập từ lương thì nhiều người còn làm thêm để tăng thu nhập dưới nhiều hình thức).
Trong khi Nhà nước chưa kiểm soát được thu nhập của toàn xã hội, pháp luật hiện hành cũng chưa quy định buộc người dân phải chứng minh nguồn gốc hình thành số tiền để mua tài sản, nhất là những tài sản có giá trị lớn; chưa quy định đánh thuế đối với tài sản….
Chủ nhiệm UB Tư pháp cho rằng, trong bối cảnh đó, việc xác định tính hợp lý của nguồn gốc tài sản nói chung là vấn đề rất phức tạp.
“Về mặt pháp lý không thể mặc nhiên coi tài sản không giải trình được hợp lý về nguồn gốc là tài sản tham nhũng để tịch thu bằng biện pháp hình sự theo hướng ‘suy đoán có tội’”, bà Nga nói.
Hương Quỳnh

“Chống tham nhũng nhưng đừng để tiền “chạy” ra nước ngoài”

CÒN NHIỀU BĂN KHOĂN VỀ QUY ĐỊNH XỬ LÝ TÀI SẢN, THU NHẬP THỰC TẾ LỚN HƠN TÀI SẢN, THU NHẬP ĐÃ KÊ KHAI HOẶC KHÔNG GIẢI TRÌNH ĐƯỢC MỘT CÁCH HỢP LÝ…

xuan-dung-1523418666091300399210-146-203-468-776-crop-1523418689730366305577.jpgChủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, công nghệ và môi trường Phan Xuân Dũng góp ý sửa Luật Phòng chống tham nhũng.

NGUYỄN LÊ
11/04/2018 11:27

Phải xử lý thế nào để vừa chống được tham nhũng nhưng tiền trong nước không chạy ra nước ngoài, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, công nghệ và môi trường Phan Xuân Dũng góp ý sửa Luật Phòng chống tham nhũng.
Cho ý kiến dự án luật này sáng 11/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội còn khá nhiều băn khoăn về quy định về xử lý tài sản, thu nhập thực tế lớn hơn tài sản, thu nhập đã kê khai hoặc tài sản, thu nhập tăng thêm mà người kê khai không giải trình được một cách hợp lý.
Tại sao đánh thuế 45%?
Phương án được Chính phủ chọn là cơ quan, đơn vị kiểm soát tài sản, thu nhập yêu cầu cơ quan thuế thực hiện việc thu thuế thu nhập cá nhân. Đồng thời, dự thảo luật sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, quy định mức thuế suất 45% đối với thu nhập chịu thuế do vi phạm quy định của Luật Phòng chống tham nhũng.
Đặt câu hỏi thế nào là giải trình hợp lý, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định phân tích nếu có một tài sản được kê khai là do đời bố để lại, truy tiếp thì là do đời ông để lại mà thời đó chưa có tài khoản cá nhân thì làm sao chứng minh được?
Phải tính toán kỹ để quy định có tính khả thi nếu không thì mất lòng tin với nhân dân, ông Định nhận xét.
Cho rằng cần phải có cái nhìn tổng thể, phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam, ông Định so sánh: kinh nghiệm thế giới thì người ta không giao dịch tiền mặt, có tài khoản cá nhân, cho tặng nhau tài sản đều có bằng chứng, ta thì cho nhau cứ trao tay thôi.
Nghiêng về phương án được Chính phủ chọn song ông Định nói rõ không tán thành quy định mức thuế suất 45% đối với thu nhập chịu thuế do vi phạm quy định của Luật Phòng chống tham nhũng mà cứ để luật thuế quy định cụ thể.
Phân tích của ông Định nhận được sự đồng tình của một số vị khác.
Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải thì không thể dùng thuế thu nhập cá nhân để điều tiết mà phải áp thuế tài sản.
Cũng quan tâm xử lý tài sản bất minh, Chủ nhiệm Phan Xuân Dũng nhấn mạnh là cử tri rất ủng hộ phải có biện pháp mạnh mẽ. Nhưng, cũng còn một bộ phận có tài sản nhất định thì đang nghe ngóng xem luật quy định như thế nào để ứng xử cho phù hợp, trong đó có việc đầu tư cho con đi học nước ngoài, đi chữa bệnh nước ngoài..
Phải xử lý thế nào để vừa chống được tham nhũng mà đồng tiền có trong nước không chạy ra nước ngoài, ta vay nước ngoài vài triệu thì cảm ơn lên cảm ơn xuống, nhưng kinh nghiệm đã có thời kỳ quá cứng nhắc thì tiền chạy ra khỏi nước ta vô cùng nhiều, ông Dũng lo ngại.
Ông Dũng cho biết, về cơ bản cũng ủng hộ phương án đánh thuế, vì chứng minh hợp lý hay không hợp lý rất khó.
Sau kỳ thứ 5 thì còn một kỳ họp Quốc hội nữa mới thông qua, phải tính toán kỹ để chống tham nhũng nhưng đừng mất tiền của của đất nước của nhân dân, ông Dũng nhấn mạnh lại quan điểm.
Cán bộ không nghèo nhưng kê khai rất nghèo
Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thì cần quan tâm đến việc thẩm tra bản kê khai tài sản.
Hiện nay khi đọc hồ sơ nhân sự được giới thiệu để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn thì đại biểu làm sao mà biết được họ kê khai tài sản đúng hay sai, có thực tế là cán bộ không nghèo nhưng kê khai rất nghèo, ông Phúc nói.
Vì thế, ông Phúc cho rằng cần có cơ quan thẩm tra độc lập một cách tương đối để biết được việc kê khai tài sản đúng sai thế nào.
Kể cả ứng cử viên bầu đại biểu Quốc hội cũng cần có thẩm tra sơ bộ về kê khai tài sản chứ để bầu rồi lại bãi nhiệm thì không hay chút nào cả. Khoá này có đến 7-8 đại biểu bị bãi nhiệm, đau xót lắm, ông Phúc góp ý.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cho rằng khi bầu cử và bổ nhiệm thì bắt buộc phải kê khai tài sản. Nhưng với quy định như tại dự thảo luật thì khó có thể tìm được tài sản bất minh vì không thể xác minh được tài sản “lẩn” trong con cái đã thành niên, họ hàng thân thích…
Hiện nay các bản kê khai chỉ thể hiện tài sản hợp pháp, thậm chí thấp hơn thu nhập thực tế và tài sản hiện có, nếu không quy định rộng hơn thì khó có thể phát hiện được tham nhũng, ông Chiến góp ý.

One comment on “Cán bộ không nghèo nhưng kê khai thì rất nghèo; “Chống tham nhũng nhưng đừng để tiền “ch ạy” ra nước ngoài”

  1. Có quan chức csvc tham nhũng nào mà ngu giữ tiền ở vn,sao không ai hỏi tiền đâu ong phúc,bà kim tiến mua nhà ở hk?hay hỏi gia đình bà hường tiền đâu mua quốc tịch nước ngoài,mấy cha hợp cứ nói lòng vòng không dám khui ra sự thật,bới chính các ông chưa hẳn có bàn tay sạch.
    Nếu có một tổ chức độc lập do dân,vì dân đứng ra chống tham nhũng,dân đen tôi dám lấy mạng mình ra cược mà nói rằng 100% đãng viên csvc tay đã nhún chàm./.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s