Kiều Mai Sơn: TS NGUYỄN XUÂN DIỆN – KẺ LƯU MANH HỌC THUẬT

https://xuandienhannom.blogspot.com/2018/04/kieu-mai-son-ts-nguyen-xuan-dien-ke-luu.html

A%2BKIEU.jpg
Kiều Mai Sơn – tức Kiều Văn Khải, làm việc ở báo Nông nghiệp Việt Nam.
Ảnh: Blog Lê Thiếu Nhơn

Lời dẫn:

CHỈ MẶT TÊN CHỈ ĐIỂM, ĐIẾM BÚT, BƯNG BÔ
KIỀU MAI SƠN (BÁO NÔNG NGHIỆP VN)

Đây là Kiều Mai Sơn – tức Kiều Văn Khải, làm việc ở báo Nông nghiệp Việt Nam. Nhiều năm qua học giới tỏ ra quan tâm đến các bài của Kiều Mai Sơn dọn vườn các cuốn sách, đưa ra các tài liệu quý hiếm nằm trong các văn khố. Tuy nhiên, khác với người có học thông thường, Kiều Mai Sơn lấy việc bêu riếu, thổi phồng, dựa vào câu chuyện nghe được rồi thêm thắt để người đọc hiểu sai chuyện, và nâng quan điểm các sai sót ấy thành một thú vui tinh thần, một niềm vui độc ác. Nhiều cuốn sách vì vậy mà bị thu hồi và đình bản: Một Cơn Gió Bụi (Trần Trọng Kim), Miếng Ngon Hà Nội (Vũ Bằng), Thơ của Trần Nhuận Minh; hạ bệ Tân Nam tử Nguyễn Văn Vĩnh v.v. Vì vậy anh em trong học giới đã nhận ra và gọi rõ đây là một tên chỉ điểm, điếm bút.

Về nhân dạng, ai cũng nhận thấy Kiều Mai Sơn mặt dơi tai chuột, mang tâm địa tiểu nhân, đểu cáng. Mắt không dám nhìn thẳng, đi đâu cũng lấm lét như mắt rắn ráo. Cả làng báo không ai chơi. Nửa làng học thuật đã nhận ra là đồ phản phúc, loại nhai đàm hạng ngữ (kiểu đầu đường xó chợ), nghe hơi nồi chõ (như việc phát hiện các lỗi ở Đường Thi Quốc Âm Cổ bản là do người khác, và nhiều anh em Hán Nôm cũng xác nhận có nhiều lỗi bắt chưa đúng, nhiều trường hợp là tác giả không sai nhưng chưa chú thích rõ), hại biết bao nhiêu người, nên người ta không dây vào, trừ một số người chưa nhận ra hắn.

30705372_837019406468323_675888893018505216_n.jpg

Sinh ra làm người, được cha mẹ cho ăn học, giao du với chỗ chữ nghĩa, trong nhà có sách, nhưng Kiều Mai Sơn không phải là một trí thức đúng nghĩa. Vì vậy, xin anh em không cần phí nhời với anh ta nữa, hãy quan sát và trải nghiệm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s