Nguyễn Phú Trọng gia tăng thanh trừng phe CS Miền Nam: 06 nhân vật cộm cán bị xử lý tiếp là những ai?

http://www.tintuchangngayonline.com/2018/04/nguyen-phu-trong-gia-tang-thanh-trung.html

Untitled-1.png

Cựu BT Lê Thanh Hải và hàng loạt tay chân trở thành “củi” trong “lò” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vì bị “khui ra” các vụ bê bối tham nhũng đất đai khu đô thị Thủ Thiêm ở quận 2 của Sài Gòn và quan hệ “lợi ích nhóm” với Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan.

Nguyễn Phú Trọng gia tăng thanh trừng phe CS Miền Nam: 06 nhân vật cộm cán bị xử lý tiếp là những ai?

https://www.youtube.com/watch?v=35pSkxNgFMM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s