CXN_041918_13 386_ CHUYỆN VỀ 2 TAY MƠ (NGÂY THƠ CHÍNH TRỊ) BENNY TRƯƠNG & TÂN THÁI BỊ ĐCSVN DẮT MỦI. HƠN 1 NĂM TRƯỚC, 2 TAY NÀY KHÔNG TRANH ĐẤU GÌ CẢ NÊN KHÔNG BIẾT TỔ CHỨC NÀO LÀ CS CÀI CẮM. VÌ HAM NỔI TIẾNG NHANH NÊN KHI CHÀO SÂN LS, CHÚNG CHỌN CHẤN HƯNG TV LÀ BỌN CUỘI, LỪA ĐẢO TỪ THIỆN (DŨNG VOVA, MAI DŨNG KẾT HỢP VỚI BAO CHE MÃ TIỄU LINH, TRỊNH DU V.V…) HÀ NỘI. CHÚNG BỊ CHTV BIỂN MẶN, UYÊN THÙY, CA CÀI CẮM CS LÊ HÀ, MIMOSA, SOPHIA LOẠI ĂN BÁM XH MỸ KIẾN THỨC CỦA NHỮNG CON DỐT MÀ KHAI DÂN TRÍ KIỂU MỸ GÌ ??? BÊN VN THÌ CÓ VUA LỪA TRƯƠNG HỮU LỘC, MAI BÙI, NGỌC LAN, VỢ CHỒNG KIM TÂM BÊN THÁI LAN, VÕ HÀ, THUẬN NGUYỄN (XE ÔM NHƯNG CHỬI CÒN TỆ HƠN HÀNG TÔM CÁ VN) .. XUÂN HỒNG… NHÓM ĂN BÁM XH VN VÀ ĂN BÁM TIỀN HẢI NGOẠI GỬI VỀ. NHÓM Ở VN NHẬN TIỀN, IN SÁCH HP NHƯNG KO IN, KO GIAO, BỎ TÚI NHƯ LÊ HÀ. MIMOSA NGUYỄN, ANH VĂN MỚI GỌI TẶNG TIỀN HUY LÊ (CHẠY XE OM60 KHI HUY LÊ PHÁT BIỂU LÀ CHUYỆN IN ẤN HP LÀ KHÔNG KHẢ THI THÌ MIMOSA VÀ ANH VĂN QUAY QUA ĐÒI LẠI TIỀN HUY LÊ 2 TRIỆU, HUY LÊ LÊN LS, PHẢI BÁN TV ĐỂ TRẢ VÌ HUY LÊ NGHĨ XE ÔM VÀ Ở NHÀ TRÔNG NOM MẸ GIÀ BỊ BỆNH… ĐÓ LÀ BỘ MẶT THẬT CỦA BENNY TRƯƠNG, TÂN THÁI VÀ ĐÁM LÂU LA BÊN vn

Châu Xuân Nguyễn

xx

benny che1bb91ng vc

status mode of operandi benny

 

Virus-free. www.avg.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s