Tội Tiếc Lộ Tư Cách Đảng Viên

http://thesaigonpost.com/vn/dieu-tra-vn/item/2322-roi-tiet-lo-tu-cach-dang-vien.html

Tội Tiếc Lộ Tư Cách Đảng Viên

Tội tiếc lộ tư cách đảng viên

Tội tiếc lộ tư cách đảng viên

Các bạn không nên lên án bà Dương Thị Thùy Trang nữa – Ít ra bà dám nói lên SỰ THẬT tư cách một Đảng Viên là nó như thế rứa.

Đảng viên CSVN đã từ lâu xem mạng người như cỏ rác – Bọn Đảng chỉ biết có tiền mà không bao giờ xem trọng niềm đau của người Dân.

Chúng nó đập phá nhà dân, cướp đất tỉnh bơ cho dù thân xác người dân có rỉ máu.

Dương Thị Thùy Trang dám nói lên sự thật tư cách của một Đảng viên CSVN là “XEM MẠNG NGƯỜI NHƯ CỎ RÁC” – đó là những kẻ đã thấm nhuần tư tưởng CS.

– Mao giết gần 20 triệu dân Trung Quốc – Cách mạng văn hóa
– Stalin giết hơn 25 triệu người
– HCM giết 172 nghìn người – Cải cách ruộng đất

Và dĩ nhiên còn quá nhiều bằng chứng lịch sử bọn Đảng CS xem thường nhân mạng…

Chúng ta hãy cám ơn bà Dương Thị Thùy Trang đã can đảm nói lên sự thật thế nào là tư cách của một Đảng viên hơn là chửi bà ấy.

Nguyễn Thuỳ Trang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s