Linh mục làm đại biểu quốc hội bị lộ là linh mục quốc doanh Việt Cộng

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1156103

Linh mục Cộng Sản làm đại biểu quốc hội nhưng khai không có tôn giáo. NGU VƯỢT BẬC. BÓ TAY VỚI TRÌNH ĐỘ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH.


Cách đây mấy năm, trang thông tin của Hội đồng Nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh đăng Tiểu sử của linh mục Nguyễn Thái Từ, đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa 16 như sau:

– Họ tên khai sinh: NGUYỄN THÁI TỪ
– Khóa: XVI
– Họ và tên thường gọi: Nguyễn Thái Từ.
– Giới tính: Nam
– Ngày sinh: 20/10/1958
– Dân tộc: Kinh
– Tôn giáo: Không
– Quê quán: Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
– Trình độ học vấn: Kỹ sư Xây dựng.
– Nghề nghiệp, chức vụ (khi trúng cử):
– Nghề nghiệp, chức vụ (hiện nay): Linh mục Quản xứ và Quản hạt Nghĩa Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều vui nhất là “Linh mục” nhưng tôn giáo lại “Không”
Điều này đã làm nên những trận cười nghiêng ngả của bàn dân thiên hạ. Thiên hạ chửi cho bọn quan chức đến ‘thối mả” và cha Từ cũng bị vạ lây khi chơi với chó, bị chó liếm mặt.

Nguyễn Hữu Vinh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s