Tôi thách ông Võ!

https://baotiengdan.com/2018/05/06/toi-thach-ong-vo/

FB Trần Vũ Hải

6-5-2018

Ông Đặng Hùng Võ (bìa phải) và LS Trần Vũ Hải. Ảnh: internet

Tôi thách giáo sư Đặng Hùng Võ tranh luận với tôi về bản đồ liên quan quy hoạch 1/5000 Khu Đô thị mới Thủ thiêm theo Quyết định 367 năm 1996 của Thủ Tướng Chính Phủ. Ai tranh luận thua được quyền “tặng” 100 triệu đồng dân oan Thủ Thiêm đang “kiên cường khiếu kiện” tại Hà Nội!

Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, mấy hôm trước còn khẳng định “việc thất lạc bản đồ quy hoạch 1/5.000 khu đô thị mới Thủ Thiêm là chuyện lạ, nảy sinh rất nhiều vấn đề phức tạp“.

Nhưng hôm qua, ông Võ đổi giọng: không có bản đồ quy hoạch chung 1/5000 Khu đô thị Thủ Thiêm.

Ông Võ là người quen cũ của tôi, ông từng ký văn bản tham mưu chớp nhoáng chạy luật Đất đai cho Thủ tướng (nhưng Phó Thủ tướng lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng ký) để thu hồi 500ha đất Văn Giang. Cụ thể 28/6/2004 tỉnh Hưng Yên ký tờ trình, hôm sau ông Võ ký văn bản tham mưu, ngày 30/6/2004 ông Dũng ký quyết định thu hồi, ngày 1/7/2004 Luật đất đai 2003 chính thức có hiệu lực.

Năm 2012, dân oan Văn Giang và tôi đã tranh luận với ông về dự án này, ông xin lỗi dân Văn giang. Tôi thậm chí khen ông như một người hùng (vì dám nhận sai). Nhưng sau đó ông lại trở mặt, chúng tôi lại yêu cầu ông tranh luận lần nữa, sau khi “suy nghĩ lại“.

Rất có thể ông Võ đã bị ai nhắc, nên ông cuống cuồng thay đổi quan điểm. Nhà khoa học không phải là người bảo thủ, nhưng cũng không thể hay đổi màu nhanh như tắc kè, thưa giáo sư Đặng Hùng Võ!

Nếu giáo sư Võ cho rằng không thể có bản đồ quy hoạch chung 1/5000 liên quan đến Quyết định 367 năm 1996 của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt quy hoạch chung 1/5000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tôi xin mời ông tranh luận về vấn đề này. Nếu ai tranh luận thua, người đó tình nguyện tặng 100 triệu đồng cho dân oan Thủ Thiêm đang vật vã nhưng kiên cường kêu oan ngay giữa Hà nội. Riêng tôi, cho phép ông được chọn trọng tài, nếu ông không đồng ý cư dân mạng làm trọng tài cuộc “đấu mồm”.

Tôi thách ông Võ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s