HOT:13 bản đồ quy hoạch đô thị mới Thủ Thiêm từ năm 1995

http://redvn.info/hot13-ban-quy-hoach-thi-moi-thu-thiem-tu-nam-1995.html

07/05/2018

Ông Võ Viết Thanh, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM vừa cung cấp 13 bản đồ trong đồ án quy hoạch phát triển khu đô thị Thủ Thiêm.

Anh: 13 ban do quy hoach do thi moi Thu Thiem tu nam 1995 hinh anh 1Tập hồ sơ dán nhãn “Đồ án quy hoạch phát triển Khu trung tâm thành phố mới Thủ Thiêm TP.HCM tháng 5/1995” được ông Võ Viết Thanh, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM lưu giữ cẩn thận trong cặp hơn 20 năm qua.Anh: 13 ban do quy hoach do thi moi Thu Thiem tu nam 1995 hinh anh 2Ông Thanh cho biết trong tập hồ sơ có 13 tấm bản đồ trình bày kèm theo tờ trình ông vẫn lưu lại. Trong đó có: Bản đồ tổng thể thành phố, Bản đồ Tổng thể mặt bằng Thủ Thiêm, Bản đồ hiện trạng kiến trúc đất xây dựng và thoát nước Thủ Thiêm, Bản đồ hiện trạng giao thông – cấp điện Thủ Thiêm, Bản đồ quy hoạch giao thông Thủ Thiêm, Bản đồ hiện trạng cấp nước Thủ Thiêm, Sơ đồ phân khu chức năng Thủ Thiêm, Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng Thủ Thiêm, Sơ đồ quy hoạch cấp nước Thủ Thiêm, Sơ đồ quy hoạch cáp điện Thủ Thiêm, Sơ đồ quy hoạch thoát nước bẩn, Quy hoạch xây dựng đợt đầu (khu Bắc), Quy hoạch chi tiết khu Bắc Thủ Thiêm.Anh: 13 ban do quy hoach do thi moi Thu Thiem tu nam 1995 hinh anh 3Bản đồ Trung tâm thành phố mới Thủ Thiêm trong quy hoạch tổng thể TP.HCM .Anh: 13 ban do quy hoach do thi moi Thu Thiem tu nam 1995 hinh anh 4Tổng mặt bằng – Quy hoạch xây dựng trung tâm thành phố mới Thủ Thiêm.Anh: 13 ban do quy hoach do thi moi Thu Thiem tu nam 1995 hinh anh 5Quy hoạch xây dựng đợt đầu – Khu trung tâm thành phố mới Thủ Thiêm.Anh: 13 ban do quy hoach do thi moi Thu Thiem tu nam 1995 hinh anh 6Quy hoạch chi tiết khu Bắc Thủ Thiêm với tỷ lệ 1/2000Anh: 13 ban do quy hoach do thi moi Thu Thiem tu nam 1995 hinh anh 7Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng.Anh: 13 ban do quy hoach do thi moi Thu Thiem tu nam 1995 hinh anh 8Sơ đồ quy hoạch cấp nước.Anh: 13 ban do quy hoach do thi moi Thu Thiem tu nam 1995 hinh anh 9Quy hoạch giao thông khu đô thị Thủ Thiêm.Anh: 13 ban do quy hoach do thi moi Thu Thiem tu nam 1995 hinh anh 10Sơ đồ quy hoạch cấp điện.Anh: 13 ban do quy hoach do thi moi Thu Thiem tu nam 1995 hinh anh 11Sơ đồ quy hoạch thoát nước bẩn.Anh: 13 ban do quy hoach do thi moi Thu Thiem tu nam 1995 hinh anh 12Sơ đồ phân khu chức năng.Anh: 13 ban do quy hoach do thi moi Thu Thiem tu nam 1995 hinh anh 13Bản đồ hiện trạng cấp nước cùng bản đồ hiện trạng giao thông – cấp điện được vẽ với mặt bằng các con rạch trong không gian bán đảo Thủ Thiêm.Anh: 13 ban do quy hoach do thi moi Thu Thiem tu nam 1995 hinh anh 14Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông trong khu đô thị Thủ Thiêm được vẽ các tuyến đường rất chi tiết.

(Zing News)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s