‘Công khai, minh bạch sẽ giúp các quyết sách khả thi’

http://www.bbc.com/vietnamese/media-44032417

p066gzp7.jpg

TS. Lê Đăng Doanh

‘Công khai, minh bạch’ là việc cần làm để giúp cho các quyết sách của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra được thực thi hiệu quả, theo nguyên Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương của Việt Nam (CIEM).

Bình luận với BBC News Tiếng Việt về Hội nghị 7 của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN (Khóa 12) khai mạc hôm 07/5/2018 tại Hà Nội, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nêu quan điểm:

“Để cho các quyết sách đó được thực thi và dẫn đến có hiệu quả, trước hết cần phải thực hiện dân chủ, cần tôn trọng người dân, cần phải thực hiện công khai minh bạch. Tức là công bố đầy đủ những thông tin.

Hội nghị TƯ 7: Làm gì để các quyết sách khả thi?

Nhiều khi ở Việt Nam có những quyết định công khai, nhưng mà không minh bạch là bởi vì những thông tin mà anh công khai quá nghèo nàn, nó không có nội dung để người dân có thể đối chiếu ở đó, để có thể giám sát được quyền lực đã được thực hiện như thế nào.TS Lê Đăng Doanh

Hội nghị Trung ương 7 ‘có rất nhiều trọng tâm’

Hội nghị TƯ 7: Thay đổi nhân sự để củng cố quyền lực?

Hội nghị Trung ương 7 có gì đáng chú ý?

“Nhiều khi ở Việt Nam có những quyết định công khai, nhưng mà không minh bạch là bởi vì những thông tin mà anh công khai quá nghèo nàn, nó không có nội dung để người dân có thể đối chiếu ở đó, để có thể giám sát được quyền lực đã được thực hiện như thế nào.

“Thứ hai nữa là phải có trách nhiệm giải trình, tức là người nào quyết định cái gì thì phải báo cáo lại với dân và phải được xự phán xét của cơ quan là dân cử. Thứ ba, rất nhiều vấn đề bây giờ phức tạp, cho nên không phải người dân nào cũng có thể hiểu và phân tích được là một bản báo cáo tài chính, hay hiểu và phân tích được là quyết định đầu tư này hợp lý, hay chưa hợp lý như thế nào.

“Vì vậy cho nên rất cần có các hiệp hội hoạt động một cách xây dựng và có đóng góp ý kiến về tất cả những vấn đề chuyên môn, những vấn đề đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn cao để có thể hiểu biết và chỉ ra những cái hợp lý hay chưa hợp lý của những đề án đó.

“Vì vậy cho nên sự công khai minh bạch với sự dân chủ ở đây là đòi hỏi phải huy động và phải phát huy vai trò của các hiệp hội của các tổ chức quần chúng, của các hiệp hội chuyên ngành, chuyên môn, của các nhà khoa học công nghệ,” TS Lê Đăng Doanh nói với BBC hôm thứ Hai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s