Dân chủ trong quy hoạch cán bộ có đáng yên tâm?

http://www.bbc.com/vietnamese/media-44032420

p066h65v.jpg

Nhà quan sát chính trị, GS Trần Ngọc Vương, bình luận Hội nghị TƯ7 đang diễn ra ở Hà Nội.

Một nhà quan sát chính trị Việt Nam, từ Đại học Quốc gia Hà Nội, nói với BBC News Tiếng Việt rằng ông chưa yên tâm về công tác quy hoạch cán bộ của Đảng Cộng sản và chính quyền ở Việt Nam.

Bình luận về Hội nghị TƯ7 của Đảng CSVN đang diễn ra ở Hà Nội từ ngày 07/5 tới 12/5/2018, Giáo sư Trần Ngọc Vương nói:

“Cái mà tôi thấy không thể yên tâm được là sự thiếu dân chủ trong công tác quy hoạch cán bộ và lựa chọn cán bộ, khi lựa chọn cán bộ thay một nguyên tắc mà theo tôi là rất cũ – là Đảng cử rồi dân bầu – thì phần dân chủ biến mất, cho nên người ta không thấy cái thể hiện của nền dân chủ trong việc lựa chọn người quản lý, cai trị đối với nhân dân.

Hội nghị TƯ 7: Làm gì để các quyết sách khả thi?

Việc kiểm tra, việc đôn đốc thực hiện những tiêu chuẩn đó thì lại bị thả lỏng, cho nên khắp nơi dậy lên những câu chuyện, thậm chí là chuyện tiếu lâm về tư cách và tầm của nhà quản lý. Và điều đó gây ra cho người quan sát như tôi một cảm giác là không yên tâm, không bằng lòng với thực trạngGS. Trần Ngọc Vương

Hội nghị Trung ương 7 ‘có rất nhiều trọng tâm’

Hội nghị TƯ 7: Thay đổi nhân sự để củng cố quyền lực?

“Và người ta có quyền đặt ra câu hỏi là những thế lực đề ra những nguyên tắc như vậy là rốt cuộc thì họ theo mục tiêu gì, nếu như câu khẩu hiệu chính trị nêu lên là ‘xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh’, thì bây giờ yếu tố dân chủ là yếu tố thiếu hụt một cách rất là nghiêm trọng.”

‘Cảm giác không yên tâm’

Trong diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 7, liên quan nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt liên quan đội ngũ cán bộ cấp chi lược, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Hội nghị ‘cố gắng chỉ ra khâu đột phá’, bình luận về khía cạnh này, ông Trần Ngọc Vương nói:

“Tìm được khâu đột phá để giải quyết những vướng mắc về công tác cán bộ nói riêng và nền chính trị nói chung là một việc rất khó khăn trong bối cảnh hiện nay, bởi vì có một thời kỳ rất lâu, chúng ta đưa ra những tiêu chuẩn vừa lộn xộn, không rõ ràng, vừa mâu thuẫn và thậm chí nhiều tiêu chuẩn thấp để cho nó phù hợp với một đối tượng nào đó.

“Cho nên những đòi hỏi thực tế đối với người cầm quyền ở cấp độ cao là không được chính xác cho lắm, cùng với việc kiểm tra, việc đôn đốc thực hiện những tiêu chuẩn đó thì lại bị thả lỏng, cho nên khắp nơi dậy lên những câu chuyện, thậm chí là chuyện tiếu lâm về tư cách và tầm của nhà quản lý. Và điều đó gây ra cho người quan sát như tôi một cảm giác là không yên tâm, không bằng lòng với thực trạng…”

Trong cuộc trao đổi với BBC hôm 07/5, Giáo sư Trần Ngọc Vương cũng bình luận một số khía cạnh khác về chính trị Việt Nam mà ông quan sát trong dịp này từ dân chủ hóa trong Đảng tới ngoài xã hội, hay từ các chiến dịch chống tham nhũng, chỉnh đốn đảng đang được phát động và tiến hành hiện nay, cho tới so sánh cách làm giữa Việt Nam với Trung Quốc trong cùng lĩnh vực này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s