Hiện trạng nước Vịt Nam dân chửi cộng trừ… toàn bọn ăm cướp lãnh đạo.

Hiện trạng về bệnh viện tại Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa -Socialist Republic of Vietnam, FB Dustoflife Pham

NĂM 2016, TÔI NHẬN ĐƯỢC BÀI NÀY TỪ ÔNG HOÀNG NGUYỄN-XIN CẢM ƠN-NAY XIN CHIA SẺ LẠI ĐỂ MỖI NGƯỜI CÓ THÊM DỮ KIỆN PHÂN BIỆT ĐEN TRẮNG VỚI NGƯỜI CỘNG SẢN. NẾU VÌ DÂN TỘC HAY VÌ TÌNH RUỘT THỊT HÃY NHẮC CHO NGƯỜI CỘNG SẢN VIỆT NAM BIẾT TỘI ÁC CỦA HỌ. XIN ĐỪNG NHÂN DANH TÔN GIÁO NÓI LỜI THA THỨ ĐỂ THOẢ HIỆP VỚI NGƯỜI CỘNG SẢN ĐANG NẮM QUYỀN LỰC TRONG TAY. LÀ NGƯỜI PHÀM CHÚNG TA KHÔNG CÓ QUYỀN THA THỨ ĐỂ KẺ THỦ ÁC TIẾP TỤC LÀM ÁC. CHÚNG TA CHỈ CÓ THỂ TẠM GÁC QUA MỘT BÊN NHỮNG NIỀM ĐAU ĐỂ GIÚP NHAU PHẢN TỈNH MÀ MƯU CẦU LỢI ÍCH CHUNG CHO QUÊ HƯƠNG; ĐÓ LÀ TRÁCH NHIỆM GIÁO DỤC. NHƯNG 40 NĂM TRÔI QUA! CHỮ “NHẪN NHỊN” TRỞ THÀNH VÔ NGHĨA VỚI NHỮNG NGƯỜI CHÌM ĐẮM TRONG HẬN THÙ, COI TƯƠNG QUAN NHÂN NGHĨA LÀ THỦ ĐOẠN. TP

**KẺ THÙ DUY NHẤT CỦA DÂN TỘC VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT LÀ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN VIỆT NAM .

**Bất luận ai, ở trong nước cũng như hải ngoại, không dám lật tẩy và chống lại HCM và đảng csVN đều là những người không thể đoàn kết, hợp tác và đồng chiến tuyến với những loại người ấy.
**Phải vùng dậy đập tan đảng cướp csvn và tập đoản lãnh đạo nhà nước tham ô, bạo tàn và phi nhân chỉ biết tàn ác với dân, tay sai hèn mạt của lũ lãnh đạo Tầu Cộng.

**Quyết tâm giải thoát nhân dân và Đất Nước Việt khỏi nạn đồng hóa của bè lũ Hán Nô!

** The sole enemy of Vietnam and its citizens is Ho Chi Minh, the Communist Party of Vietnam and its puppet regime;

** Whoever, living within or overseas, dares neither oppose nor criticize Ho Chi Minh and his followers are those persons with whom one could notcooperate, unite and fight along;

** To stand up and abolish the Politburo of the Communist Party of Vietnamand its corrupt, brutal and inhuman government which exploits its countrymen, but worships and obeys the Politburo of the Communist Party of China;

** To determinedly liberate the Nation of Vietnam and its countrymen from the domination, occupation and assimilation of the Red China!

Hoang Nguyen/NPH/Nguyễn Phi Hoàng

 

__._,_.___
View attachments on the web

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s