Phản hồi của Ông Nguyễn Thanh Tú về Thông “Láo” Báo Chí của băng đảng Việt Tân ngà y 01 tháng 5 năm 2018.

Việt Tân ma thua nhục nhã tại phiên điều đình ngày 1/5/2018.

Tại phiên điều đình, dưới quyền trọng tài của Thẩm Phán Joseph C. Spero, Việt Tân ma đã phải tự động rút đơn kiện mà không được hưởng một xu bồi thường nào, và phải lãnh nhận lại cái tên vấy bẩn của mình để chuẩn bị ra toà ở Houston.

https://www.youtube.com/watch?v=hDRvnUqBETU&feature=youtu.be

 

https://www.youtube.com/watch?v=hDRvnUqBETU&feature=youtu.be

maxresdefault.jpg Việt Tân ma thua nhục nhã tại phiên điều đình ngày 1/5/2018
www.youtube.com
Cảm ơn Ông TVP – Đức Quốc – đã gởi bài thơ hợp tình hợp cảnh. Việt Tân ma thua nhục nhã tại phiên điều đình ngày 1/5/2018 Tại phiên điều đình, dưới quyền trọ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s