Phỏng vấn Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink

https://www.sbtn.tv/phong-van-dai-su-hoa-ky-tai-viet-nam-daniel-kritenbrink/

https://www.youtube.com/watch?v=VpPsG295RX8

Trong bài phát biểu về quan hệ hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam trong đại hội tại Houston, Texas do Vietnamese American Foundation (VAF) Tổ chức Ông Đại Sứ đề cập đến nhiều rất nhiều vấn đề mà người Việt rất quan tâm trong đó có vấn đề nhân quyền tại Viêt Nam… Ông đã dành cho SBTN một chút thời gian để thực hiện buổi phỏng vấn. Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s