Người dân oan Thủ Thiêm đang bị trả thù hẹn hạ để cướp tiếp nhà tạm cư (Phần 2)

https://www.sbtn.tv/nguoi-dan-oan-thu-thiem-dang-bi-tra-thu-hen-ha-de-cuop-tiep-nha-tam-cu-phan-2/

https://www.youtube.com/watch?v=G2mzNAjMftM

Kể từ khi bị chính quyền cấu kết với các doanh nghiệp cướp đất, hàng ngàn gia đình ở khu quy hoạch Thủ Thiêm quận 2 Sài Gòn trở thành dân oan. Họ phải sống trong những căn chòi, căn nhà tạm bợ với tâm trạng đau khổ, căm phẫn. Họ liên tục bị chính quyền và doanh nghiệp trả thù 1 cách hèn hạ bằng cách cắt điện cắt nước nhằm cướp nốt những nơi trú thân tạm bợ ấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s