Ông Trọng Và Ông Phúc Khi Tiếp Xúc Với Cử Tri Đều Cho Rằng Một Trong Những Lý Do Khiến Cán Bộ Tham Nhũng Là Do Lương Thấp.

http://thesaigonpost.com/vn/viet-nam/item/2482-ong-trong-va-ong-phuc-khi-tiep-xuc-voi-cu-tri-de-cho-rang-mot-trong-nhung-ly-do-khien-can-bo-tham-nhung-la-do-luong-thap.html

Ông Trọng và ông Phúc khi tiếp xúc với cử tri đều cho rằng một trong những lý do khiến cán bộ tham nhũng là do lương thấp.

Ông Trọng và ông Phúc khi tiếp xúc với cử tri đều cho rằng một trong những lý do khiến cán bộ tham nhũng là do lương thấp. Do đó sắp đến đây sẽ có biện pháp để tăng lương cho cán bộ.

Xin thưa với hai ông rằng, cái suy nghĩ đó theo tui đã lạc hậu và thiếu chính xác rồi. Các ông cũng biết là cán bộ ta đâu có sống bằng lương. Và bổng lộc lên đến con số chục tỷ, trám tỷ, ngàn tỷ. Bây giờ có thể tăng lương cho bằng con số thu nhập đó không? Ngân sách có chịu nổi không? Và nếu lương không lên đến con số bồng lộc cán bộ đang kiếm được bằng ghế đang ngồi của mình, thì tham nhũng vẫn tiếp tục tồn tại.

Các ông cũng biết rằng cán bộ bây giờ nhà cửa thênh thang, to lớn dường nào. Chi phí cho việc chăm sóc vườn cây quý, ao cá tiền tỷ, điện nước trước sau đã hơn số tiền lương họ đang lãnh. Rồi thì con cái đang du học nước ngoài, vợ đi shoping hàng tuần, bản thân ăn nhậu toàn thứ quý hiếm, rượu uống hàng chục triệu một chai, nhà cửa bên Tây, bên Mỹ. Lại thêm cái khoản vợ bé đào tơ, con rơi con rớt. Biết bao tiền cho đủ. Có tăng lương đến đội trần cũng không đủ để cung phụng một cuộc sống như thế. Nên vẫn phải tiếp tục tham nhũng. Đã sống quen thế rồi, bây giờ bắt sống nghèo hơn, khồ hơn, giảm hết thú ăn chơi, sao chịu thấu.

Ông Tổng Trọng cũng bảo rằng ai đã nhúng chàm thì tìm cách gột để sống tốt hơn, chuyện này khó, chắc phải bỏ qua.

Tui nghĩ, để chống tham nhũng, trước tiên phải giảm bớt quyền lực, giới hạn quyền của cán bộ, minh bạch trong mọi thông tin, dân được quyền giám sát và có quyền phản blện với người nắm quyền những vấn đề của xã hội, những vấn đề có liên quan đến cuộc sống và quyền lợi của người dân. Khi cán bộ có tội, bị kết án, phải tịch biên gia sản do tội lỗi mà có. Làm được thế mới giảm tham nhũng và lũng đoạn quyền lực chứ tăng lương cũng chẳng tác dụng gì.

Phải xây dựng được nhà nước pháp quyền, luật lệ không bị chi phối bởi sức mạnh của quyền thế, mọi công dân đều được bình đẳng trước pháp luật. Phải biết sử dụng người tài đức chứ không khoanh vùng quy hoạch cán bộ trong bốn triệu đảng viên. Mọi thông tin ngọai trừ bí mật an ninh, quốc phòng nên minh bạch với nhân dân. Chấm dứt tình trạng sân sau của cán bộ cấu kết thành nhóm lợi ích, dẹp cho được chuyện mua quan bán chức. Làm được thế mới hi vọng bớt được tham nhũng, mới hi vọng trong sạch cán bộ. Đó là những việc khó, phải có quyết tâm mạnh mẽ mới mong thực hiện được. Chỉ sợ bây giờ, nát bét cả rồi, khó làm. Bởi chỉ làm lại từ đầu mới đạt được thành tựu, mà làm thế thì quá khó. Khó quá, chắc cũng phải bỏ qua.

Tác Giả : Đỗ Duy Ngọc

2 comments on “Ông Trọng Và Ông Phúc Khi Tiếp Xúc Với Cử Tri Đều Cho Rằng Một Trong Những Lý Do Khiến Cán Bộ Tham Nhũng Là Do Lương Thấp.

 1. Còn cơ chế độc tài và độc tài cộng sản thì không bao giờ làm giảm được tham nhũng chứ đừng nói là chống được. Độc tài cộng sản là nguồn gốc cho tham nhũng càng ngày càng phát triển.

  Like

 2. -“Niểng-Lú “ 2 CON SÂU CHÚA THAM NHŨNG NÀY Xạo Lờ.. !
  Ngay bây giờ có ai cắt cớ hỏi 2 Gã này NÓI CHÍNH XÁC
  + ĐỒNG LƯƠNG CỦA TỤI HẮN BI NHIÊU ?! BẢO ĐẢM 2 Gã CÂM MÕM ( y chang vụ “KÊ KHAI TÀI SẢN” á!)
  + Lương Chính Thức tháng này vô tài khoản ngày nào ? Mấy Giờ ? BI NHIÊU ?!
  ( Lú : à,ừ .ừ.ừ…để xem ..trong tin nhắn này ! anh nào mở dùm tôi cái I-phôn tí !?) ..

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s