CXN_060818_13 552_ Châu Xuân Nguyễn hoàn toàn ủng hộ cuộc biểu tình ngày 10.6.18 chống VC cho Trung Cộng thuê đất 99 năm ở 3 “Đặc Khu Kinh Tế vân Đồn, Bắc Văn Phong và Phú Quốc”(supporting the demonstration on 10.6.18): Người Việt kêu gọi tổng biểu tình ngày 10/6/2018 chống Việt Cộng cho Trung Cộng thuê đất 99 năm

Châu Xuân Nguyễn
xx

xxxxxx
http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1164935
Người Việt kêu gọi tổng biểu tình ngày 10/6/2018 chống Việt Cộng cho Trung Cộng thuê đất 99 năm

Untitled-21.png

https://www.youtube.com/watch?v=WZh3Gjk8yok

Người Việt kêu gọi tổng biểu tình ngày 10/6/2018 chống Việt Cộng cho Trung Cộng thuê đất 99 năm. Thật vậy, ngày 15/6//2018 quốc hội Hà Nội sẽ bỏ phiếu cho Trung Cộng lập đặc khu tại Việt Nam.

Tổng biểu tình toàn quốc ngày 10/6/2018 hưởng ứng kêu gọi của Hoà Thượng Thích Thông Lai

https://www.youtube.com/watch?v=bDhGbUydv3E

3 comments on “CXN_060818_13 552_ Châu Xuân Nguyễn hoàn toàn ủng hộ cuộc biểu tình ngày 10.6.18 chống VC cho Trung Cộng thuê đất 99 năm ở 3 “Đặc Khu Kinh Tế vân Đồn, Bắc Văn Phong và Phú Quốc”(supporting the demonstration on 10.6.18): Người Việt kêu gọi tổng biểu tình ngày 10/6/2018 chống Việt Cộng cho Trung Cộng thuê đất 99 năm

  1. Các bạn nhớ cầm biểu ngữ nền vàng và ghi 3 dòng chữ màu đỏ lên đó là TRung cọng và Việt cọng lo lắng ngay vì Việt Nam Cộng Hoà đã có đường hướng phát triển quốc gia giống như Nhật hiện nay vì thế Trung cọng tìm mọi cách để tiêu diệt Việt NAm Cộng Hoà để kiềm hãm sức mạnh của dân tộc Việt.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s