ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG VÀ ĐẤU TRANH BẠO ĐỘNG

http://www.thesaigonpost.com/2018/06/au-tranh-bat-bao-ong-va-au-tranh-bao-ong.html

Chỉ nói một cách ngắn gọn sự khác nhau giữa hai phương thức này.

– Đấu tranh bất bạo động sẽ lôi kéo được hàng triệu người tham gia , đấu tranh bạo động chỉ lôi kéo được những người có vũ khí.

– Đấu tranh bất bạo động khi vận động đủ một lượng người tham gia rất khó bị đàn áp, đấu tranh bạo động cho dù đánh lén cuối cùng vẫn bị chính quyền điều tra ra và đàn áp thẳng tay.

– Đấu tranh bất bạo động có thể làm suy yếu kinh tế ,tài chính gây lạm phát ,vỡ nợ và tình trạng vô chính phủ, đấu tranh bạo động chỉ có thể gây thiệt hại nhân mạng và tài sản của chính quyền mang tính cá nhân, địa phương và rất dễ bị chính quyền quy kết là bạo loạn.Thiệt hại của đấu tranh bạo động chỉ mang tính gãi ngứa chính quyền.

– Theo tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ “người dân có quyền thay đổi một thể chế chính trị không còn phù hợp bằng bất bạo động”.Họ chỉ được phép bạo động khi chính quyền dùng vũ lực để đàn áp. Do đó đấu tranh bất bạo động được thế giới ủng hộ còn việc chủ động dùng vũ lực để lật đổ chính quyền nếu có phải tự lực cánh sinh không được sự viện trợ của quốc tế.

– Đấu tranh bất bạo động kiên trì , bền bỉ có thể mất một khoảng thời gian là 6 năm có thể làm chính quyền vỡ nợ,phá sản nếu huy động được 2% dân số tham gia . Trong khi đó đấu tranh bạo động sẽ mất một khoảng thời gian gấp đôi hoặc không có thời hạn nếu chính quyền tranh thủ được sự viện trợ của các nước độc tài và tuyên truyền lôi kéo được một bộ phận lớn dân chúng theo họ.

– Đấu tranh bất bạo động không gây ra sự đổ vỡ khó hàn gắn do thù oán , vết thương chiến tranh và dân tộc đó có thể bắt tay ngay vào việc xây dựng nền dân chủ. Trong khi đó đấu tranh bạo động sẽ gây chia rẻ, hận thù sâu sắc giữa hai phía và rất khó để bắt tay vào xây dựng một nền dân chủ sau khi đã tạo ra quyền bầu cử và đa đảng.

Thế giới hiện tại có rất nhiều cuộc đấu tranh bất bạo động thành công và cũng có một số ít các cuộc đấu tranh bất bạo động không thành công. Tuy nhiên không có một cuộc đấu tranh bạo động nào ca khúc khải hoàn.

Tớ chỉ phân tích như thế các bác mần răng đó thì mần, ôm đầu máu ráng chịu.

Dương Hoài linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s