Đến lúc này thì mình hoàn toàn mất bình tĩnh đối với VTV

http://www.thesaigonpost.com/2018/06/en-luc-nay-thi-minh-hoan-toan-mat-binh.html

Nếu clip trước (Dậy Mà Đi-link bên dưới) còn có thể cho rằng sơ ý thì với hình ảnh này, khó có thể biện minh được nữa.

Tình hình thì đang căng như dây đàn, lực lượng an ninh bố ráp khắp các thành phố, mấy ngày tới lại là kỳ thi THPT quốc gia, thử hỏi học sinh sinh viên thấy những hình ảnh này sẽ nghĩ gì?

Thi cử là sự kiện trọng đại nhất đối với học sinh sinh viên, nên nghĩ sao mà lại kêu gọi ‘Bãi thi toàn diện’? Rồi còn ‘Giải toả ngay tất cả các trường’? VTV có động cơ gì?

Riêng với các bạn học sinh sinh viên, bãi thi hay giải toả trường thôi thì cũng chấp nhận được, nhưng tuyệt đối không được nghe theo VTV với nội dụng bạo lực ghi trên băng-rôn:

‘Căm hờn lại giục căm hờn
Máu kêu trả máu đầu kêu trả đầu’

Chúng ta dùng hoa trả lại máu nhé các bạn.


Hình ảnh lấy từ đây:
https://www.youtube.com/watch?v=kiXxAUimwlY

Giới thiệu clip Dậy Mà Đi: https://www.facebook.com/100000147078725/posts/2201334123214802/

PS: Status chắc chắn không phản ánh quan điểm của VTV.

Nguyễn Anh Tuấn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s