NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BỎ 3 TỶ ĐÔ CỨU CHỨNG KHOÁN NAY MẤT TRẮNG!

http://www.thesaigonpost.net/2018/07/ngan-hang-nha-nuoc-bo-3-ty-o-cuu-chung.html

Trong thời điểm chứng khoán VN tụt xuống 899 điểm (3 ngày trước), Ngân hàng Nhà nước cho biết con số trong kho còn lại 43 tỷ đô, và có thể sử dụng số tiền này để cứu chứng khoán VN

Trong ngày 06/07 Ngân Hàng Nhà Nước bỏ ra khoản 3 tỷ đô để nâng số điểm chứng khoán lên lại 920 điểm (Mỗi điểm phải bỏ ra 150 triệu đô). Số điểm 920 được tồn đọng trong vòng 2 ngày và cho tới hôm nay thì số điểm đang tụt nhanh trở về con số âm 894…

Số điểm chứng khoán ngày hôm nay tụt xuống dưới 900 điểm là xem như 3 tỷ đô của Ngân Hàng Nhà Nước bị mất trắng!

http://liveboard.cafef.vn/

Thuỳ Trang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s