NGHỆ THUẬT VẶT LÔNG

http://www.thesaigonpost.net/2018/07/nghe-thuat-vat-long.html

– Đỗ Ngà

Bơm tiền 210.000 tỷ và tăng thuế để thu thêm 210.000 tỷ có gì khác nhau? Cách làm khác nhau nhưng bản chất như nhau.

Bơm tiền là nhà nước in tiền tung ra thị trường. In tiền 210.000 tỷ thì nhà nước có được số tiền đó để chi tiêu. Mà khi nhà nước chi tiêu số tiền đó thì đồng tiền trượt giá. Mà đồng tiền trượt giá thì dân nghèo đi. Nói cho tròn là nhà nước móc túi dân. Tăng thuế cũng móc túi dân.

Như vậy bản chất của 2 việc này là như nhau. Nếu nhà nước muốn móc túi dân 420.000 tỷ thì họ chia ra 2 cách. Đó là vừa tăng thuế vừa bơm tiền. Phối hợp cả 2 thì sẽ vặt được nhiều lông nhưng vịt ít kêu, vì vịt chỉ biết kêu “cạc cạc” khi tăng thuế. Còn bơm tiền? Khi bơm tiền thì vịt tự rụng lông mà không hề hay biết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s