ÓC CỦA ‘THẰNG’ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC KIÊN QUẢ THẬT CÓ VẤN ĐỀ!

http://www.thesaigonpost.net/2018/07/oc-cua-thangai-bieu-quoc-hoi-nguyen-uc.html

Tại sao thằng Kiên cứ ra sức ngụy biện bằng chiêu trò so sánh khiên cưỡng để bảo vệ cho những điều mà đa số thấy cần thận trọng suy xét nhỉ?

Thằng Kiên lẽ nào không phân biệt được Phố Tàu ở Mỹ nó khác hẳn với một đặc khu kinh tế ở Việt Nam sát nách Trung Quốc một khi đặc khu ấy đặc đầy người Tàu qua ở, chiếm cứ 99 năm?

Ở Mỹ, phố Tàu là khu dân cư tuy gốc Trung Hoa nhưng đa số đã theo quốc tịch Mỹ, sống lâu đời bên Mỹ, thậm chí thấm đậm văn hóa Mỹ…còn nếu đặc khu kinh tế ở Việt Nam mà đầy người Trung Quốc hôm nay thì thế nào, âm mưu bành trướng nghìn đời của họ liệu có cơ bộc phát? An ninh nước Việt có thể bị đe dọa nghiêm trọng lắm chứ?

Còn nói về trình ngụy biện của Kiên, quả thật tôi phải phục sát đất cho thứ “tài năng” khốn nạn này! Kiên dễ dàng “đánh lái” so sánh hai thứ không cùng một “hệ” thành như nhau được: “giá”, “phí” bản chất khác nhau nhưng Kiên lại lái thành chúng có bản chất như nhau, chỉ khác mỗi cái tên???

Kiên còn vịn vào cái nguyên tắc “tuân thủ pháp luật”, “thượng tôn pháp luật” để khăng khăng rằng luật bảo thế thì phải theo thế, cấm cãi? Ông ta không biết hay cố ý không biết rằng: luật không phải là chân lý, luật có thể sai và khi sai thì phải được sửa đổi, thậm chí hủy bỏ. Nếu không phải thế thì một trong những nhà sáng lập nên nước Mỹ năm xưa – Thomas Jeffersons, tổng thống thứ 3 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ – đã chẳng để lại những dòng chữ sâu sắc này lưu lại hậu thế: “Khi bất công thành pháp luật, chống đối trở thành nhiệm vụ”!

Với đầu óc thế này thì Kiên chỉ có thể làm “Đảng biểu”, đại diện cho Đảng chứ làm sao xứng đáng “dân biểu” đại diện nhân dân?

Nguyên Hồng


One comment on “ÓC CỦA ‘THẰNG’ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC KIÊN QUẢ THẬT CÓ VẤN ĐỀ!

  1. Thằng kiên óc cứt này cũng ăn ngập mõm chó rồi nên sủa to hết sức bảo vệ những kẻ cho nó ăn thôi.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s