Chính phủ Việt Nam khẩn cấp có biện pháp để EC bỏ thẻ vàng thủy sản

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-government-takes-actions-to-revoke-ec-yellow-card-08032018112745.html

RFA
2018-08-03

Tàu cá của ngư dân Việt Nam neo đậu sau khi các ngư dân bị phía Thái Lan bắt giữ ở tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan hôm 1/8/2016Tàu cá của ngư dân Việt Nam neo đậu sau khi các ngư dân bị phía Thái Lan bắt giữ ở tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan hôm 1/8/2016icon-zoom.png AFP

Chính phủ Việt Nam tiếp tục yêu cầu các địa phương liên quan tiến hành những biện pháp nhằm đạt được mục tiêu theo kế hoạch đầu sang năm Ủy ban Châu Âu- EC bỏ thẻ vàng đối với thủy sản nhập khẩu của Việt Nam vào thị trường này.

Truyền thông Việt Nam dẫn phát biểu của ông Phó thủ tướng Việt Nam, Trịnh Đình Dũng, tại Hội nghị Tổng kết thực hiện chỉ thị của Chính phủ Hà Nội về một số nhiệm vụ cấp bách nhằm khắc phục cảnh báo của EC về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo qui định (viết tắt theo tiếng Anh IUU), rằng hoạt động khai thác của ngư dân Việt Nam lâu nay đa số là nhỏ lẻ, không theo tổ chức qui củ, nhận thức và việc tuân thủ pháp luật hạn chế. Từ đó dẫn đến hệ quả khai thác tận diệt, khai thác hải sản bị cấm và xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Theo báo cáo của Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp- Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Vũ Văn Tám, thì tính từ khi EC phạt thẻ vàng đối với Việt Nam từ ngày 23 tháng 10 năm ngoái đến nay có 44 vụ tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài bị bắt và xử lý.

Một trong những biện pháp được ông Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng của Việt Nam đưa ra là Việt Nam sẽ sớm gia nhập Hiệp Định Đàn Cá Di Cư của Liên Hiệp Quốc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s