Biểu tình bằng mọi hình thức là phương sách đấu tranh hữu hiệu hiện nay

http://danlambaovn.blogspot.com/2018/08/bieu-tinh-bang-moi-hinh-thuc-la-phuong.html#more

su%25CC%259B%25CC%2581c%2Bma%25CC%25A3nh%2Bto%25CC%2582%25CC%2589ng%2Bho%25CC%259B%25CC%25A3p-danlambao.jpg
Trần Quang Thành (Danlambao) – Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Trong cuộc phỏng vấn của Nhà báo Trần Quang Thành, Linh mục Phan Văn Lợi cho biết phương cách đấu tranh hữu hiệu và cần thiết hiện nay là phải xuống đường biểu tình.

Tuy nhiên làm sao cho biểu tình có hiệu quả và không bị đàn áp. Muốn như vậy thì cần có 5 điều kiện:

1- Tinh thần hiếu hòa, không bạo động dù có bị tấn công bởi lực lượng nhà cầm quyền.

2- Kỷ luật, luôn bình tĩnh giữ trật tự.

3- Có tổ chức, mọi tham dự viên trong nhóm biểu tình phải biết nhau và sát cánh bên nhau và có những dấu hiệu phân biệt nhau.

4- Phải đông đảo. Càng đông thì càng đỡ bị đàn áp.

5- Các cuộc biểu tình cần có người lãnh đạo hướng dẫn.

Năm điều kiện này tìm thấy ở đâu? Linh mục Phan Văn Lợi sẽ cho biết trong cuộc phỏng vấn này

Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe

YouTube PV Linh mục Phan Văn Lợi
https://www.youtube.com/watch?v=jFeo_lGR54U

Traitimxanh-sig.png
Trần Quang Thành
danlambaovn.blogspot.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s