‘Làm cùng lúc ba đặc khu rất bất lợi’

https://www.bbc.com/vietnamese/media-45081947

Tiến sỹ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), nói về một số quan ngại của ông về luật đặc khu trong đó có ưu đãi thuế và đề xuất đầu tư vốn quá lớn.

“Trong Luật Đặc khu thì tinh thần về ưu đãi thuế rất rõ và ưu đãi đó rất dài. Điều đó dẫn đến e ngại của chúng ta về mất mát nguồn thu có thể sẽ là lớn và giống như một trạng thái được gọi là ‘thiên đường thuế'”, Tiến sỹ Nguyễn Đức Thành nói.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s