Infographic: Cơ cấu tổ chức của Bộ Công an sau khi bỏ 6 Tổng cục

http://cafef.vn/infographic-co-cau-to-chuc-cua-bo-cong-an-sau-khi-bo-6-tong-cuc-20180808212940538.chn

08-08-2018

Theo Nghị định 01/NĐ-CP có hiệu lực từ 6/8/2018 của Chính phủ, tổ chức bộ máy của cơ quan Bộ Công an giảm 6 Tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp Cục, 300 đơn vị cấp Phòng

  • Infographic: Cơ cấu tổ chức của Bộ Công an sau khi bỏ 6 Tổng cục - Ảnh 1.

Theo PV

VOV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s