Ý NGHĨA QUỐC TẾ CỦA CUỘC KHỞI NGHĨA CHỐNG NHÀ HÁN CỦA HAI BÀ TRƯNG

http://www.thesaigonposts.com/2018/08/y-nghia-quoc-te-cua-cuoc-khoi-nghia.html

Từ Tổng Thống Mỹ Donald Trump qua sự kiện APEC tại Đà Nẵng đến đại tướng Robert Brown, tư lệnh Thái Bình Dương nhân dịp đến Hà Nội tham dự Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42, đều nhắc đến khởi nghĩa do Hai Bà Trưng lãnh đạo chống ách đô hộ của nhà Hán, năm 40 sau Công Nguyên.

Như vậy, đối với giới chính trị hiện hành ở Hoa Kỳ, cuộc khởi nghĩa chống Đông Hán của Hai Bà có một ý nghĩa quốc tế, trong giai đoạn lịch sử hiện đại của thế giới!

Thật vậy, họ cần Việt Nam và muốn nhắc nhở giới chính trị Việt Nam ý nghĩa này trong chiến lược ngăn chặn bá quyền Trung Cộng đang lợi dụng sự trỗi dậy kinh tế để mưu đồ hất cắng Hoa Kỳ và Châu Âu, thống trị thế giới.

Tham vọng ngông cuồng qua giấc mơ hảo huyền của tập đoàn Tập Cận Bình đã đánh thức các cương quốc của thế giới dân chủ tự do và sau khi nhìn nhận sai lầm trong các chính sách kinh tế đối với Trung Cộng trong 30 năm gần đây, họ đã hạ quyết tâm không để cho Trung Cộng theo gót Đức Quốc Xã NAZI gây tác hại cho toàn thế giới!

Liên minh Thái Bình Dương – Ấn Độ Dương đang hình thành là chiến lược mới của công cuộc bảo vệ trật tự thế giới trước nguy cơ Trung Cộng!

Việt Nam sẽ đứng ở đâu trong cuộc chiến Thế giới dân chủ – Trung Quốc Xã đang được khởi động mà chiến tranh thương mại Mỹ – Trung chỉ là khúc dạo đầu?

Lãnh đạo Việt Nam có xứng đáng là con cháu Hai Bà Trưng hay sẽ chỉ là Lê Chiêu Thống – Trần Ích Tắc thời hiện đại?
GS Nguyễn Đăng Hưng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s