ĐẢNG LỪA MỊ THẾ HỆ TRẺ THẾ NÀO?

https://www.quyenduocbiet.com/a5541/dang-lua-mi-the-he-tre-the-nao-u23_bao_cong_2018_2

FB. Luân Lê

Chúng nó cứ lừa bạn rằng, bóng đá chẳng liên quan gì đến chính trị đâu, nhưng thử nhìn mà xem, chúng nó mang di ảnh các lão thành cách mạng đi cổ động trong mỗi trận bóng đá và vừa hôm qua thôi, đại sứ quán còn triệu tập cả đội bóng đến để rao giảng đủ điều về tinh thần đoàn kết và cách mạng nữa. Ở giải trẻ châu Á, đá xong, cả đội còn về xếp hàng làm thủ tục báo công ở Lăng Ba Đình. Thế tất cả những cái thứ ấy không phải là hay liên quan gì tới chính trị? Thật là nực cười nếu bảo rằng không, chẳng dính dáng gì cả. Vì chúng đang dùng sự ngu si của mình để lừa bạn đấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s