Ông Trump hủy tăng lương cho nhân viên liên bang

https://www.voatiengviet.com/a/%C3%B4ng-trump-h%E1%BB%A7y-t%C4%83ng-l%C6%B0%C6%A1ng-cho-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-li%C3%AAn-bang/4551462.html

Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang gặp khó khăn về ngân sách

Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang gặp khó khăn về ngân sách

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Quốc hội rằng ông hủy khoản tăng lương mà hầu hết nhân viên liên bang sẽ được nhận vào tháng Giêng năm sau với lý do ngân sách khó khan.

Ông Trump đã thông báo cho các lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện trong một bức thư được gửi đi hôm thứ Năm ngày 30/8.

Ông nói trong lá thư rằng việc tăng lương theo địa phương làm việc sẽ tốn 25 tỷ đô la ngân sách, ngoài khoản tăng chung 2,1% cho hầu hết các nhân viên dân sự của chính quyền liên bang.

“Chúng ta cần phải duy trì nỗ lực đưa đất nước chúng ta vào con đường bền vững về mặt tài chính, và ngân sách liên bang không thể trang trải khoản tăng lương như thế,” ông viết trong thư.

Tổng thống Trump nói ông kiên quyết rằng trong năm 2019 cả ‘việc tăng lương chung và tăng lương theo địa phương làm việc sẽ là 0’.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s