LỊCH SỬ VIỆT NAM CHƯA CÓ MỘT BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LÂP NÀO ĐÁNG XẤU HỔ NHƯ BẢN TUYÊN N GÔN HỒ CHÍ MINH ĐỌC TẠI BA ĐÌNH NGÀY 2/9/1945.

http://www.thesaigonposts.com/2018/09/lich-su-viet-nam-chua-co-mot-ban-tuyen.html

– Xấu hổ thứ nhất : phần mở bài ăn cắp ý tưởng của tuyên ngôn độc lập Mỹ : Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.Ăn cắp nhưng không hề thực hiện . Vì nhân dân Việt Nam hiện nay không có quyền bình đẳng với đảng cộng sản, không có tự do vì quyền con người bị bóp nghẹt và không có cả quyền mưu cầu hạnh phúc.

– Xấu hổ thứ hai : Ăn cắp ý tưởng về 3 quyền cơ bản của con người nhưng lại hèn nhát cố tình bỏ qua một quyền thứ tư rất quan trọng trong tuyên ngôn độc lập Mỹ : quyền thay đổi một thể chế chính trị không còn phù hợp .

“Rằng để đảm bảo cho những quyền lợi này, các chính phủ được lập ra trong nhân dân và có được quyền lực chính đáng trên cơ sở sự đồng ý của nhân dân, rằng bất cứ khi nào một thể chế chính quyền nào đó phá vỡ những mục tiêu này, thì nhân dân có quyền thay đổi hoặc loại bỏ chính quyền đó và lập nên một chính quyền mới, đặt trên nền tảng những nguyên tắc cũng như tổ chức thực thi quyền hành theo một thể chế sao cho có hiệu quả tốt nhất đối với an toàn và hạnh phúc của họ.”

– Xấu hổ thứ ba : phần thân bài của tuyên ngôn độc lập chính là những dự báo mà chế độ cộng sản áp đặt lên người dân trong tương lai.

Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.

Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.

Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng.

Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.

Và ngày hôm nay chế độ công an trị đang dùng hàng rào dây kẽm gai để ngăn cản người dân thực hiện quyền thứ tư có trong tuyên ngôn độc lâp Mỹ mà chúng cố tình che giấu : quyền thay thế môt thể chế chính trị không còn phù hợp. Chúng cũng đang chứng minh những gì chúng đang nói ở phần thân bài trong tuyên ngôn độc lập do chúng thảo ra là đúng.

Dương Hoài Linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s