VIỆT NAM CHO 7 TỈNH BIÊN GIỚI NHẬN GIẤY LỘN MANG TÊN ‘NHÂN DÂN TỆ’

http://www.thesaigonposts.com/2018/09/viet-nam-cho-7-tinh-bien-gioi-nhan-giay.html

Trong khi Trump đang thực hiện chiến tranh thương mại, áp thuế 200 tỷ lên hàng hóa Trung Quốc ,khiến giá trị hàng nhập khẩu tăng cao buộc Trung Quốc phải giảm giá nhân dân tệ để cạnh tranh thì “chú phỉnh” Việt Nam lại cho dân 7 tỉnh biên giới lưu hành loại hàng giảm giá này.

Trên thế giới hiện nay chỉ có môt số nước cho lưu hành đồng USD song song với đồng tiền bản địa chứ không ai cho lưu hành đồng tiền của một quốc gia độc tài khác như Viêt Nam.

Vì sao ?

Vì đồng đô la Mỹ do Cục dự trữ Liên Bang Mỹ, môt cơ quan ngoài chính phủ phát hành trong khi “nhân dân tệ” do chính phủ Trung Quốc phát hành.

Sự điều hành kinh tế kém cõi của chính phủ Mỹ sẽ chỉ tạo ra nợ công chứ không bao giờ làm USD sụt giá. Trong khi đó sự yếu kém của chính phủ Trung Quốc sẽ làm giá trị của đồng nhân dân tệ bốc hơi.

Trong tình cảnh hiện nay nếu doanh nghiệp và dân 7 tỉnh biên giới mua vào đồng nhân dân tệ có khi sẽ phá sản bất ngờ nếu kinh tế Trung Quốc sụp đổ. Tuy nhiên việc gắn chặt hai đồng tiền này vào với nhau cũng sẽ khiến VND sụp đổ theo.

Như vậy là đã rõ , cộng sản Việt Nam đã quyết định gắn chặt nền kinh tế của Việt Nam vào nền kinh tế Trung Quốc để cùng ôm nhau chết chung.,

Dương Hoài Linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s