CỘNG SẢN CHỈ LÀ MỘT BÓNG MA CỦA LỊCH SỬ.

https://www.quyenduocbiet.com/a5559/cong-san-chi-la-mot-bong-ma-cua-lich-su-

as2 (9)

FB. Dương Hoài Linh

Phải tách giáo dục ra khỏi chính quyền thì con em chúng ta mới không bị chính quyền dùng giáo dục để nhồi sọ, tẩy não để phục vụ cho chiến tranh, dùng làm công cụ để bảo vệ cho một đảng phái chính trị độc tài.

Giáo dục của VNCH đã làm được điều này. Đó là nền giáo dục của nhân dân miền Nam dùng để dạy con cháu mình chứ không phải là của chính quyền ông Thiệu hay của bất kỳ đảng đối lập nào đó kiểm soát chính phủ đang nắm quyền của VNCH.

Bộ giáo dục của VNCH không hề bị kiểm soát bởi ông Thiệu nên không cần phải ca ngợi hay làm vừa lòng chính quyền này. Cho nên giáo dục VNCH không đưa vào để dạy cho học sinh từ tiểu học đến đại học những tư tưởng bạo lực nhằm bảo vệ chính quyền, không cần dối trá để ca ngợi suy tôn tổng thống, nịnh bợ chính phủ…

Trái lại nền giáo dục này chỉ tập trung vào những giá trị mang tính trường tồn của dân tộc: đó là nhân bản, dân tộc và khai phóng. Các thầy cô chỉ chú trọng giảng dạy đạo lý, lễ nghĩa và các kiến thức khoa học cơ bản cũng như các quan điểm chính trị đa chiều.

Trong khi đó nền giáo dục của miền Bắc là nền giáo dục của đảng csVN. Chúng mạo danh dân tộc để kích động bạo lực, xuyên tạc sự thật nhằm xúi giục con em nhân dân lao mình vào lò lửa chiến tranh nhằm chết thế, bảo vệ cho một đảng độc tài ăn trên ngồi trốc.

Có người sẽ đặt câu hỏi là tại sao miền Nam không gian manh như cộng sản? Tại sao không tuyên truyền thật mạnh mẽ, sắt máu như cộng sản để thanh niên miền Nam bỏ sỏi đá vào túi áo, xung phong ra trận đánh cho Trung Cộng cút, ngụy Viêt Cộng nhào?

Câu trả lời là lúc này VNCH sẽ thắng nhưng nhân dân miền Nam sẽ thua. Bởi vì một chế độ độc tài khác tàn bạo hơn cộng sản sẽ đươc thiết lập ở miền Nam chứ không phải là nền dân chủ, nhân bản và khai phóng. Hy sinh hàng triệu người để thiết lập một cái nhà tù, môt trại súc vật khác thì sự hy sinh đó là vô ích.

Cũng có ý kiến cho rằng chỉ cần thắng được cộng sản trước, vì cộng sản gian manh, xảo quyệt và tàn bạo hơn. Nhưng chế độ dùng cách này mà thắng thì phải là sư phụ của cộng sản về sự tàn bạo. Chế độ này sẽ không bao giờ trả lại quyền dân chủ, tự quyết cho dân. Hơn nữa bạo lực chống bạo lực, vô pháp vô thiên chống vô pháp vô thiên sẽ đẻ ra bạo lực, vô pháp vô thiên muôn đời. Và trong cuộc chiến này sẽ có rất nhiều người vô tội bị chết oan để sự hận thù muôn đời muôn kiếp không tan. Chỉ có nhân bản và pháp trị mới có thể khiến toàn dân chung tay vào kiến tạo một đất nước giàu mạnh và thanh bình.

Thế nhưng bọn DLV cộng sản đang đắc ý là chúng thắng còn nhân dân đang thất bại. Thật ra một đời người chỉ sống có 70 hoăc 80 năm, ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu không đáng kể. Cái đáng kể là con người để lại gì trong kiếp nhân sinh ngắn ngủi của mình. Bởi khi chết rồi anh có mang theo của cải được đâu. Cộng sản đem đến cuộc sống xa hoa, quyền lực gian dối cho đảng của chúng và con cái chúng cũng chỉ được một vài thế hệ. Chúng sẽ bị lịch sử Viêt Nam muôn đời nguyền rủa. Mai sau nếu nền dân chủ đươc tái lập, tên tuổi của chúng và con cháu chúng sẽ bị lịch sử nước Việt muôn đời bêu danh. Chúng bán nước cũng không thể mang theo của cải đó xuống tuyền đài. Con cháu chúng cũng chỉ gánh lấy nỗi nhục mà thôi.

Hãy tin đi, lịch sử vốn công bằng. Nếu không công bằng thì thế giới bây giờ đã toàn là các nước độc tài chứ không hề có 112 nước theo dân chủ. Cộng sản chỉ là một bóng ma của lịch sử. Bóng ma ấy sẽ sớm qua nhanh nếu toàn bộ dân tộc Việt Nam đồng lòng đứng dậy để làm môt chút gì đó cho con cháu mai sau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s