Từ Hồ tệ sang đến Mao tệ và 3 khu

http://danlambaovn.blogspot.com/2018/09/tu-ho-te-sang-en-mao-te-va-3-khu.html

Ho%25CC%2582%25CC%2580%2BMao%2BTe%25CC%25A3%25CC%2582-danlambao.jpg
Tư nghèo (Danlambao) – Sau khi “béc hồ ta đó chính là béc mao” bò sang Việt Nam, chui vào động Pắc Pó làm cha già dân tộc với các em dân tộc Nùng, Thái và hành nghề dẫn gái cho Mỹ, thời đại Hồ Bả Chó thực sự mở ra tại miền Bắc Việt Nam. Hồ tệ ra đời và nằm bẹp trong quần, trong túi chúng ta.

Trong nhiều chục năm, Hồ trở thành… Hồ là tiên là phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là tiếng cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý.

Cho đến khi đồng Đô xô đồng Rúp, người ta nhìn tờ giấy có mặt Hồ mà khinh bỉ, khoái tờ Oa Sinh Tơn hơn, thì Hồ tệ trở thành thứ rất tệ.

Cái đám ghét Hồ tệ nhất lại là con cháu của béc. Tiền… con mẹ gì mà trả vài lượng vàng phải chở cả chiếc xích lô!

Tới triều đại nhà Nguyễn Lú thì số phận của Hồ chí tệ bắt đầu long đong với quyết định dùng Mao trạch tệ để Việt-Hoa giao hợp trong các dịch vụ mua qua bán lại tại 7 tỉnh bên này biên giới cũng là quê cha!

Bên này biên giới cũng là quê cha nhưng mà bên kia biên giới thì đừng có tưởng bở cũng là quê con! 7 tỉnh bên này thì “ok” xài mao tệ nhưng 7 tỉnh bên kia thì “no ok” với hồ tệ.

Từ 7 tỉnh này, bước kế tới logíc nhất để mao tệ chạy đầy đường là ở đâu bà con biết không?

Cái này thì Bộ cá tra của đảng ta đã quyết: 3 khu đặc biệt của Tàu.

Chớ hổng lẽ đẻng con hoang cho các đấng… phụ huynh Tàu khựa thuê đất 99 năm, Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc sao vàng 5 cái lượn tùm lum mà lại không xài mao tệ!?

Do đó, bước kế tới là bành trướng mao tệ vào 3 cái khu.

Rồi từng bước từng bước thầm, các cửa hàng Tàu khựa mọc lên khắp nước, đại hạ giá cho chết cha đám dân Việt ham đồ sale. Nhưng vào mua phải trả bằng mao tệ. 7 tỉnh biên giới, 3 cái khu đã bỏ hồ chơi mao thì xá gì thành phố mang tên béc lại không xài tiền mao.

Rồi một ngày không xa, thành phố mang tên béc cũng là thành phố mang tên béc. Nhưng… hổng phải là béc hồ. Mà là béc mao!

Béc hồ ta đó chính là béc mao. Hồ tệ, mao tệ có khác… mẹ gì đâu dưới tư duy của những tên thái thú dziệt gian!

06.09.2018

1dlb.png
Tư nghèo
danlambaovn.blogspot.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s