Syria : Nga gia tăng oanh kích Idleb và tố phe nổi dậy chuẩn bị « khiêu khích »

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20180909-syria-nga-gia-tang-oanh-kich-idleb-va-to-phe-noi-day-chuan-bi-%C2%AB-khieu-khich-%C2%BB

Tú AnhĐăng ngày 09-09-2018 Sửa đổi ngày 09-09-2018 14:04
mediaSố phận tỉnh Idlib-Syria trong tay Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.Reuters

Không quân Nga và Syria gia tăng các cuộc oanh kích vào Idlib, căn cứ địa cuối cùng của phe nổi dậy. Cùng lúc, Matxcơva cáo buộc các nhóm võ trang cố thủ « chuẩn bị kịch bản khiêu khích » nhưng không nói rõ chuyện gì.

Theo AFP, trong hai ngày 8 và 09/09/2018, tỉnh Idleb liên tục bị máy bay Nga oanh kích dữ dội. Không quân Syria ném khoảng 50 thùng chất nổ và đạn pháo vào nhiều khu dân cư làm cho 9 thường dân, trong đó có hai trẻ em tử thương.

Nga và đồng minh Damas gia tăng oanh tạc Idlib một ngày sau khi hội nghị ba bên Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ về số phận của tỉnh này thất bại. Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ đề nghị ngưng bắn của tổng thống Erdogan.

Liên Hiệp Quốc bất lực và thụ động trước một thảm họa nhân đạo không tránh khỏi nếu quân đội Syria cùng hai đồng minh Nga và Iran tấn công vào Idlib. Pháp và Mỹ chỉ cảnh cáo Damas không được dùng vũ khí hóa học.

Trong khi đó, Matxcơva, khẳng định « có bằng chứng không chối cãi được » là phe nổi dậy chuẩn bị khiêu khích ». Theo lời phát ngôn viên quân đội Nga Igor Konachenkov, chỉ huy của các nhóm thánh chiến thuộc Al Qaida cũ, của nhóm võ trang Turkestan và tổ chức cứu hộ Mũ trắng Syria đã gặp nhau hôm 07/09/2018 « để hội ý dàn dựng một kịch bản ». Tuy nhiên, phát ngôn viên quân đội Nga không cho biết kịch bản đó như thế nào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s