One comment on “THIÊN ĐƯỜNG XHCN

 1. “Chính – Mi ” SỐNG HÈN – THÁC NHỤC !!!
  ._.
  ‘Hồ-quang’ đích thị ‘chính-mi’ !
  Hồ-mao hán.g tặc , hồ-ly giặc tàu
  Nhà-ngươi phơi xác còn lâu ?
  Để cho việt cộng khấu đầu ‘muôn năm’!

  ‘Đi-theo-đảng’ quỷ ngoại xâm
  Mao-hồ-lê-mác ăn nằm hóc hang
  Bồ câu béo ‘nậy’ ‘ra ràng’
  Sài Gòn ‘Ngọc Nát Hương Tàn’…! ‘Chính-mi’ !

  ’Thôi rồi nước Việt còn chi’ !
  Một bầy đảng cướp còn gì Nước Nam !
  Tay sai quị lụy hồ-quang
  Ngu ngơ đập phá giang san tan tành
  Sống làm Cướp Sạch (CS) nhe nanh
  Thác không còn mảnh chiếu mành ‘chính-mi’ ..!!!

  ‘Hồ-quang’ đích thị ‘chính-mi’ !

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s