TƯƠNG NGHỊCH?

https://www.quyenduocbiet.com/a5577/tuong-nghich-

download (2)

FB. Luân Lê

Có thể đó là điều đúng đắn đối với tư tưởng của Ông và nhiều lớp người đang muốn thoát bỏ khỏi điều này một cách dứt khoát. Nhưng rõ ràng là trong sách tập đọc lớp 1 có câu lục bát ở những trang đầu tiên mà đứa trẻ phải học:

“Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”

Và như vậy, ở đây đã ngay từ khi học những tiếng nói đầu lòng, nó đã biết Việt Nam đẹp nhất có tên một người nào đó mà không còn một ai khác trải dài từ 4.000 năm lịch sử có thể đẹp hơn cái tên đó nữa. Vậy đứa trẻ có thực là không cần phải noi gương ai nữa không khi trong trí não chúng đã có thứ đẹp nhất được truyền thụ? Và chúng sẽ học những trang sử, những bài thơ ca, những dòng văn chương khi lớn lên cũng về cái tên đó, thì sẽ thấy thế nào? Chúng có thể tự mình bước ra khỏi cái bóng của người này nữa không khi ở mọi nơi, mọi lúc và mọi hoàn cảnh chúng đều thấy rằng đây là một con người toàn hảo, đến mức đẹp nhất, trên tất cả mọi thứ hiện tồn trên cõi đời này?

Sẽ không còn ai phải noi gương ai nữa, khi và chỉ khi, đất nước này có vô vàn tấm gương khác cũng tươi đẹp, nhưng không có cái gì nhất, mà phải là sự soi chiếu đa nguyên (đa chiều) về những hệ giá trị khác nhau. Và cũng mạnh dạn để cho đứa trẻ thấy những điều chưa hẳn tốt, chúng có thể phê bình hoặc đặt ra những hoài nghi với vấn đề mà nó tiếp cận.

Bằng không, mọi sự cải đổi, cái cuối cùng vẫn là sự nô dịch của tri thức và quá khứ. Không thoát ra được khỏi sự tuyên truyền và tẩy não, ngay từ khi mới biết nói tiếng đầu lòng, như Tố Hữu đã từng với nước Nga:

“Vui biết mấy nghe con tập nói. Tiếng đầu lòng con gọi Stalin”.

Trong khi đó, Nga đã công bố thừa nhận Stalin là một người đã gây ra nhiều tang thương và mất mát nhất cho người dân trên đất nước này khi duy trì chế độ độc tài toàn trị trong thời kỳ nắm quyền. Và Bác Hồ thì cũng khẳng định trước đây: Ai thì có thể sai, chứ nhất định đồng chí Stalin và đồng chí Mao thì không thể sai được. Còn Đảng cộng sản Trung Quốc cách đây không lâu cũng đã đặt ra việc xem xét về vấn đề công, tội của Mao Trạch Đông khi đã gây ra rất nhiều thảm hoạ chết chóc cho nhân dân nước này tầm hơn một nửa thế kỷ trước.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s