Slovakia đã lừa dối Ba Lan, cho Tô Lâm mượn máy bay chở Trịnh Xuân Thanh sang Nga?

https://thoibao.de/slovakia-lua-ba-lan-cho-lam-muon-may-bay-cho-trinh-xuan-thanh-sang-nga

Slovakia đã lừa dối Ba Lan, cho Tô Lâm mượn máy bay chở Trịnh Xuân Thanh sang Nga?

https://www.youtube.com/watch?v=K2hSz_tGEss

Nhân viên Đại sứ quán Ba Lan tại Đức phát biểu „Đây là một vụ chính trị rất nghiêm trọng“.
Trung Khoa – Thoibao.de tường thuật tại Đại sứ quán Ba Lan ở Berlin 9.9.2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s