Kỷ luật cảnh cáo trung tướng công an Bùi Xuân Sơn

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/police-general-bui-xuan-son-punished-09142018090733.html

RFA
2018-09-14

Trung tướng công an Bùi Xuân SơnTrung tướng công an Bùi Xuân SơnCourtesy bocongan.gov.vn

Cũng tại kỳ họp vừa nêu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Trung tướng công an Bùi Xuân Sơn, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục IV nhiệm kỳ 2015-2020.

Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục IV đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý đất an ninh và quản lý tài sản công…

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trung tướng Bùi Xuân Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy về những vi phạm vừa nêu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s