MA TĂNG THÍCH NHẬT TỪ THEO ĐẢNG TRIỆT TIÊU TIẾNG VIỆT

http://www.thesaigonposts.com/2018/09/ma-tang-thich-nhat-tu-theo-ang-triet.html

Luôn theo chính sách tà mị ngu xuẩn từ đảng cầm quyền và tuyên truyền cho nó là bầy ma tăng quốc doanh. Trong bầy độc trùng quốc doanh này,thì Thích Nhật Từ là đại diện tiêu biểu bậc nhất.

Để Hán hoá toàn dân tộc không có gì nhanh hơn là dùng Phật Giáo mà cổ suý tàu phù,chữ tàu và tàn phá tiếng Việt. Do đó nhà cầm quyền đã sai phái bầy độc vật trọc miệt mài thực thi âm mưu bán nước.

Thích Nhật Từ là kẻ vô cùng lươn lẹo. Một mặt thì y bóp méo kinh điển PG,một mặt thì y bẻ cong lịch sử Vn. Mặt khác thì y cho thủ hạ đệ tử thân tín nhất là Thích Quảng Tịnh bắt đầu chiến dịch tàn phá tiếng Việt Nam.

Tên heo nọc Quảng Tịnh này thoạt đầu thì truyền bá thứ tiếng Việt ngô nghê,nhảm nhí,dị hợm và gọi nó là Thiền Việt Ngữ. Ví dụ như:

“ CHO ĐIỆN THOẠI ĐI MÁY BAY ĐI CON” ; “ Trái núi là con của cái bàn”;”phù thuỷ lòng mẹ phải chuối chiên”; “ Mưa hồng hộc như là cái áo”…

Y gọi đó là tiếng Việt siêu trí tuệ.

Tiếp theo đó là bầy ma tăng liên tục thuyết pháp ủng hộ những thằng điên mang hàm giáo sư như Bùi Hiền, Hồ Ngọc Đại. Dù cả xã hội lên tiếng phỉ nhổ vào hai kẻ điên dịch vật này,bởi chúng tàn phá tiếng Vn.

Luật Animal vừa qua đã ban hành do sự đóng công khuyển mã rất kinh tởm của Thích Thanh Quyết,Thích Bảo Nghiêm và đồng bọn trọc trong vai trò khả ố là đại biểu quốc hội.

Luật ba đặc khu sớm muộn cũng hình thành do sự tuyên truyền không nhỏ của các ma tăng mà Thích Nhật Từ rất ủng hộ khi y cho rằng “luật 3 đặc khu sẽ giúp Vn giàu như Hàn Quốc”.

Còn vụ tàn phá tiếng Việt sẽ có những bàn tay lông lá của sư chùa Nhật Từ như Thích Quảng Tịnh nhúng vô.

Cứu lấy PG! Cứu lấy tiếng Việt! Hay đúng hơn là cứu lấy toàn vẹn của Vn. Đó là chuyện của các bạn và tôi phải làm ngay.

Một trong những việc cần làm là VẠCH MẶT MA TĂNG QUỐC DOANH!

Cư sĩ Trung Hồ

One comment on “MA TĂNG THÍCH NHẬT TỪ THEO ĐẢNG TRIỆT TIÊU TIẾNG VIỆT

  1. Bọn ma tăng tay sai csvc như thích nhật từ đông như kiến,ai có chánh kiến mới nhìn ra bọn ma tăng mượn đạo tạo đời,được cung dưỡng bởi một bầy cư sỉ phật tử vô minh.
    Phật giáo đại thừa 100% lệ thuộc kinh điển của trung quốc,mà kinh điển tq 100% chứa đựng mê tín do các ma tăng tq cải biên,những kinh điển bên tiểu thừa nguyên thủy không có kinh điển của đại thừa,bên đại thừa có kinh điển của tiểu thừa nhưng họ không dùng,hể dùng thì phải dịch,mà đã dịch thì 100% thêm đường bớt muối,chánh tín thì ít mê tín thì nhiều,nên đa số phật tử đại thừa điều muốn khi chết về tây phương cực lạc làm bồ tát ,ít ai chịu làm bồ tát thế gian,do đó tại sao chùa to phật lớn thời csvc phát triển rất nhiều,phật tử đến chùa rất đông,mà xã hội bất an,bất ổn,bất bình không giãm mà ngày càng có chiều hướng gia tăng càng nhiều,là do ma tăng nhiều hơn chánh tăng,nên cực lạc không hiện diện ở ta bà,mà phải đợi lúc chết để về tây phương cực lạc, hiện tại không thấy tự tánh đi Đà duy tâm tịnh độ,vậy không gọi đạo phật là đạo của người chết thì gọi là gì?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s