CĂN BỆNH CỦA VIỆT NAM*

https://www.quyenduocbiet.com/a5597/can-benh-cua-viet-nam11474903-congratulation-one-golden-laurel-wreath-with-number-one-inside
FB. Dương Hoài Linh

Tôi nhớ đã có lần nói rằng đánh đổ một chế độ độc tài rất khó nhưng không phải không làm được. Tuy nhiên để xây dựng một thể chế dân chủ còn khó hơn, khó gấp trăm lần và tôi vẫn nghi ngờ không biết dân Việt chúng ta có làm nỗi không. Tuy nhiên tôi vẫn không dừng lại với suy nghĩ rằng đời này làm không xong thì đời sau làm. Thà đi chậm còn hơn là không đi.

Bởi cũng giống như dân Trung Quốc, người Việt chúng ta quá ảnh hưởng bởi một nền văn minh lúa nước trong đó tồn tại những khiếm khuyết thuộc về đặc tính mà chúng ta khó gột bỏ được cho dù sống ở bất kỳ nơi đâu trên quả đất này.

Thứ nhất là bệnh sùng bái nhân cách. Rất nhiều dân tộc mắc bệnh này ở châu Á và cả ở châu Âu nhưng họ biết đặt đúng chỗ vào những biểu tượng phi quyền lực của một nền quân chủ lập hiến. Và người mà họ sùng bái đó chỉ mang lại cho họ sự đoàn kết dân tộc . Trong khi đó người Việt chúng ta lại sớm kết thúc nền quân chủ bằng sự sai lầm ở cả hai miền. Rốt cuộc tạo ra hai chế độ độc tài ở cả hai miền và ai cũng cho chế độ của mình là đúng. Nhưng thực tế là cả hai đều sai. Chỉ đến khi người Mỹ mang đến bản hiến pháp VNCH 1967 đưa quyền lực về tay nhân dân thì bệnh sùng bái nhân cách mới không còn.

Thứ hai là bệnh không chấp nhận đối lập. Đó là đặc tính dân tộc, yêu ai thì hết sức ca ngợi, ghét ai là vùi dập, phỉ báng và tiêu diệt để chỉ còn một quan điểm duy nhất đúng. Chính vì thế cả hai miền đều ủng hộ việc triệt tiêu các đảng phái đối lập ủng hộ độc tài. Do đó thay vì đoàn kết dưới một ngọn cờ chung là chính phủ Quốc gia Việt Nam và chung sức xây dựng đất nước bằng các đảng phái đối lập nhau, người Việt lại bị chia sẻ nội lực và hình thành nên cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn. Tư tưởng này sẽ vẫn còn tiếp diễn trong tương lai. Khi không có đối lập là sẽ không có sự kiểm soát quyền lực vì thế nền dân chủ không bao giờ hình thành.

Thứ ba là phân biệt vùng miền. Trách nhiệm để đất nước rơi vào tay độc tài không chỉ riêng của miền nào mà của cả 2 miền. Vì miền Bắc có những người di cư nắm các vị trí trọng yếu trong chính phủ dân chủ VNCH, trong khi người miền Nam vẫn đầy rẫy những kẻ “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” trong cái gọi là “Mặt trận dân tộc giải phóng MNVN”?

Nếu không hiểu 3 vấn đề cốt lỏi này người Việt khó lòng đứng chung với nhau để xây dựng nên một thể chế dân chủ.

*Tựa bài do QĐB đặt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s