Cho phép người Tàu tự do ra vào Việt Nam và âm mưu gì đằng sau chuyện này?

http://www.thesaigonposts.com/2018/09/cho-phep-nguoi-tau-tu-do-ra-vao-viet.html

Việc Lạng Sơn và Móng Cái cho phép dân Tàu tự do lái xe vào nước ta để thúc đẩy du lịch và quan hệ hữu nghị này nó có vẻ là kiểu như xóa bỏ biên giới thì phải . Thấy cũng nói là bên ta cũng được tự do lái xe sang đó và hai bên có quy định về khu vực, đối tượng được lưu thông. Và cái món cho bọn Tàu đi du lịch 0 đồng và tiêu tiền Tàu bên này nữa. Nam có mấy điều băn khoăn như thế này muốn chia sẻ với mọi người .

Mô hình thí điểm tự do lưu thông xe du lịch tự lái giữa hai nước nếu khả quan và tích cực( theo cách nói của lãnh đạo) thì nó bị nhân rộng ra các khu vực khác và thậm chí là cả nước hay không? Nếu như thế thì quốc gia còn gì là chủ quyền, biên giới nữa? Ta và Tàu sẽ lẫn lộn với nhau và dần dần quen với sự tự do của người Tàu trên đất của ta. Và Nam nghĩ chắc bọn Tàu cũng chỉ cho người Việt Nam tự do ở khu ven biên giới để che mắt thiên hạ thôi. Có hay không ở đây câu chuyện sáp nhập dần dần Việt Nam vào Tàu? Làm dần, làm dần rồi quen đi rồi chấp nhận và cảm thấy nó là bình thường.

Khi người Tàu đi sâu vào nước ta một cách tự do rồi thì cơ chế quản lý có bị bên Việt Nam nới lỏng không? Người Tàu sẽ mua nhà, làm ăn, sinh con đẻ cái, nhập khẩu ở đây không? Và thế là mọi thứ sẽ được hòa trộn dần dần rồi Việt Nam sẽ thuộc về Tàu một cách êm đẹp. Thực sự đây là vấn đề rất đáng để bận tâm. Có thể đây là một cuộc di dân của người Tàu đã được lên kế hoạch.

Còn một vấn đề hơi ngoài lề một chút. Ở Tàu bây giờ đang bị chiến tranh thương mại gây thiệt hại rất nhiều. Bên đó dân đang hoảng loạn và kiệt quệ . Nếu để tự do du lịch 0 đồng hoặc tự do đi lại thì có xảy ra hiện tượng người Tàu đói ăn chạy hết sang đây “tị nạn” không ? Và bên lãnh đạo Việt Nam đang không có động thái gì ngăn cản việc này mà còn thúc đẩy, cổ súy và làm ngơ để việc này xảy ra. Âm mưu gì đang ở sau chuyện này????🤔🤔🤔🤔

Nguyễn Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s