Chế độ này sập thì ai lên thay,làm có tốt hơn không?

http://www.thesaigonposts.com/2018/09/che-o-nay-sap-thi-ai-len-thaylam-co-tot.html

Đây là luận điệu bên tuyên giáo của nhà cầm quyền hiện nay đưa ra. Và nó cũng găm luôn vào đầu người dân qua hệ thống tuyên giáo các cấp. Nó trở thành suy nghĩ e dè của nhiều bộ phận người dân hiện nay và triệt tiêu đi ý chí tranh đấu bẩm sinh của mỗi con người. Người ta chỉ biết hỏi thế và chùn luôn việc đi tìm câu trả lời. Có một số sự thật tôi nói ra đây để những người hỏi câu này hiểu thêm để không phải hỏi nữa.

1) Ai lãnh đạo? Trong cuộc sống tự nhiên, cạnh tranh sinh tồn luôn chọn lọc ra những cá thể tốt nhất, thích nghi nhất để tồn tại với ngoại cảnh. Trong chính trị cũng vậy. Có cạnh tranh chính trị thì mới tìm ra được tổ chức có năng lực nhất. Vậy nên người ta mới cần đa đảng tranh cử để dân chọn ra một đảng có năng lực nhất, lãnh đạo có tài trí đức độ nhất. Không làm được dân lại phế truất, đưa người khác tốt hơn lên thay. Chứ có một đảng độc tài, cứ cho rằng tao mới là nhất, không thằng nào hơn rồi triệt hạ các đảng khác thì ưu tú thì tài giỏi nào có cơ hội mà cống hiến cho đất nước nữa. Hàng trăm nước trên thế giới người ta vẫn làm đó thôi, vẫn đưa đất nước phát triển giàu có, vẫn lãnh đạo được đất nước đó thôi. Cớ sao lại hỏi một câu đầy tính hèn nhát như thế chứ? Thử xem trên thế giới này còn mấy nước độc tài như Việt Nam? Dân chủ ở trong cái lồng à?

2) Làm có tốt hơn không? Tôi chắc chắn là sẽ tốt hơn. Cứ đa nguyên đa đảng, dân được trực tiếp tự do bầu chọn lãnh đạo và tham gia vào việc xây dựng hiến pháp , pháp luật xem nào. Không có cái gì sáng suốt hơn lòng dân. Bởi vì người ta biết mình cần cái gì và chọn cái gì, bầu cho ai. Vậy tại sao lại cứ để cái đảng cử dân bầu? Bầu đi bầu lại toàn mấy ông cộng sản. Mà cộng sản thì bản chất nó vẫn như nhau, thể chế này nó khuôn độc tài như vậy, thằng nào lên chẳng theo lóng ăn tiền. Cứ cho dân chọn trực tiếp là làm tốt được hết. Tôi nói đơn giản như nhìn hàng ngũ lãnh đạo hiện nay đấy. Tài đức được mấy thằng? Toàn bằng giả, cơ cấu, chạy mua chức quyền, bổ nhiệm theo bề dày của ca táp, tranh ghế theo sức mạnh của phe nhóm, năng lực có đếch đâu mà lưu manh, tàn ác thì có thừa. Vậy mà chúng nó vẫn đè đầu được 90 triệu dân. Chỉ cái là ăn tàn phá hại giang sơn, bóc lột nhân dân thôi chứ dân sợ chúng nó một vành. Vậy đấy. Nếu cứ cho dân được tự do, cho đa đảng cạnh tranh, quyền con người được thượng tôn thì không có cớ gì không làm tốt lên được.

Các cụ có câu là vừa đái vừa nhòm. Không dám làm mà chỉ nghĩ thôi đã sợ xong tự bảo mình là không làm được đâu thì đến mạt kiếp vẫn cứ chỉ là con cừu cho bọn nó xén lông. Thay vào việc chỉ biết hỏi kiểu hèn nhát thế thì sao không tự tìm hiểu, tự nhìn xem mọi người đang làm gì và thấy cái nào đúng thì mình theo. Chờ đợi ai, tại sao không nghĩ mình là người có thể thay đổi mà cứ ỷ lại, trông mong vào người khác? Ăn sẵn vậy thì ai khôn được với mình? Tôi nói về cái vấn đề ai đứng lên lãnh đạo nhiều lần rồi mà phát chán chẳng buồn nói nữa. Nói xong vẫn cứ hỏi. Phí cả chữ. Chắc phải đợi đến lúc cộng sản nó cho cả nước cởi truồng , móc rác mà ăn thì mới hết hỏi, mới đứng lên mà đấu tranh theo bản năng được . Mà cứ cái đà kinh tế này thì ngày ăn rác không còn xa đâu.

Nguyễn Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s