CÁC CON ĐƯỜNG KHÁC BIỆT*

https://www.quyenduocbiet.com/a5658/cac-con-duong-khac-bieta (385)

FB. Phạm Thành

Chúng ta đấu tranh đến độ nào đấy, chúng ta sẽ say máu đấu tranh, chỉ có cái chết mới làm ta dứt ra được.

Nguyễn Phú Trọng yêu đảng cộng sản, làm tay sai cho Tàu Cộng, bán nước hại dân, đã đến độ say máu, cũng không thể dứt ra được, chỉ có cái chết mới giúp ông ta dứt ra được.

Ai có việc của người ấy.

Nhiệm vụ của người đấu tranh là phải giành thắng lợi, có nghĩa là phải nốc ao được Phú Trọng.

Nhiệm vụ làm tay sai cho Tàu Cộng bán nước, hại dân của Nguyễn Phú Trọng, ông ta cũng quyết giành thắng lợi, có nghĩa là, phải noc ao được người đấu tranh, phải hại được dân, và bán được nước cho Tàu Cộng.

Bên nào hợp thời, hợp thế, bên đó sẽ thắng. Bên nào đi ngược lại thời thế, dù trước mắt có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng thất bại. Riêng Nguyễn Phủ Trọng có tài bắt quyết tới đâu, cũng không thoát khỏi vòi dày, ngựa xé.

* Tựa của QĐB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s