Ý kiến đa chiều từ Bolsa về cựu Thứ tr ưởng Bộ Ngoại giao VN Nguyễn Thanh Sơn

Ý kiến đa chiều từ Bolsa về cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao VN Nguyễn Thanh Sơnhttps://www.youtube.com/watch?v=nSVvehoDApQ

youtube.png

Ý kiến đa chiều từ Bolsa về cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao VN Nguyễn Thanh…

Ý kiến đa chiều từ Bolsa về cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn

Người Mỹ mặc áo cờ đỏ sao vàng đi vào khu người Việt ở Bolsa thì sao?
https://www.youtube.com/watch?v=5p8dBOg0BBk&t=1316s

youtube.png

Người Mỹ mặc áo cờ đỏ sao vàng đi vào khu người Việt ở Bolsa thì sao?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người Mỹ mặc áo màu cờ đỏ sao vàng đi vào khu người gốc Việt sinh sống ở Bolsa?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s