Cán bộ đảng sai phạm đất đai bị chuyển công tác

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/party-cadre-land-scandale-task-change-10012018123332.html

RFA
2018-10-01

Tham nhũng đất đai gây bất ổn kéo dài tại Việt Nam. Phiên tòa xử một nông dân đòi đất, năm 2016.Tham nhũng đất đai gây bất ổn kéo dài tại Việt Nam. Phiên tòa xử một nông dân đòi đất, năm 2016.icon-zoom.png AFP

Viên chức đảng chịu trách nhiệm trong vụ bán rẻ đất công cho tư nhân, tại Sài Gòn được chuyển sang làm nhiệm vụ khác.

Bà Thái Thị Bích Liên, hiện giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy đảng cộng sản Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh được điều sang phụ trách chức vụ Phó bí thư đảng ủy khối dân chính đảng.

Trước đó bà Liên đã bị đảng của bà ra quyết định kỷ luật vì đã bán rẻ đất công tại Huyện Nhà Bè cho công ty tư nhân Quốc Cường Gia Lai. Lúc đó bà Liên được phân công đại diện chử sở hữu tài sản cho các doanh nghiệp thuộc đảng bộ đảng cộng sản Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng bà Liên chỉ bị hình thức kỷ luật nhẹ là khiển trách.

Cấp trên của bà Liên là bà Võ Thị Dung, phó bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng, việc thay đổi công tác của bà Liên không phải là kỷ luật mà do bà Liên có năng lực cho nên được điều qua phụ trách khối dân chính đảng của đảng cộng sản, là một nơi quan trọng.

Việc quản lý đất đai công cộng, và việc thực hiện các dự án phát triển có trưng thu đất đai của dân chúng được cho là nơi các viên chức quản lý nhà nước của đảng cộng sản Việt Nam tham nhũng, cấu kết với các công ty tư nhân, mua rẻ bán đắt.

Tại Việt Nam hiện nay có các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, nhưng cũng có những doanh nghiệp do đảng cộng sản quản lý.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s