Hội nghị Trung ương 8 bàn vấn đề nhân sự

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/the-central-committee-decides-the-introduction-of-person-to-elect-the-president-10022018084023.html

Hội nghị Trung ương 8 bàn vấn đề nhân sự
RFA
2018-10-02

Khai mạc Hội nghị trung ương 8 khóa 12 tại Hà Nội sáng 2/10/2018.Khai mạc Hội nghị trung ương 8 khóa 12 tại Hà Nội sáng 2/10/2018.icon-zoom.png Courtesy of baomoi

Hội nghị Trung ương 8 Đảng cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc vào ngày 2 tháng 10 như thông báo đưa ra.

Trong diễn văn khai mạc, ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chính thức xác nhận hội nghị sẽ xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới tại Hội nghị Trung ương 8, vì ông Trần Đại Quang, người đảm nhiệm chức vụ này đã qua đời hôm 21/9/2018.

Ngoài việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước, còn giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Vấn đề xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng cũng được nêu ra. Theo lời của Ông Nguyễn Phú Trọng có những cán bộ, đảng viên, cả những cán bộ lãnh đạo chủ chốt chưa thật sự gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất- đạo đức. Ông tổng bí thư thừa nhận tình trạng nói không đi đôi với làm, có người trục lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Ông cho biết để khắc phục tình trạng này, Bộ Chính trị đã thống nhất kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành một Quy định mới về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Hội nghị cũng bàn việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho đại hội đảng 13 vào năm 2021.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s