NGUYỄN PHÚ TRỌNG TÊN HÔN QUÂN VÔ LẠI

http://www.thesaigonposts.com/2018/10/nguyen-phu-trong-ten-hon-quan-vo-lai.html

Nghe tên bưng bô Vũ Mão nịnh bợ, bắn tên dẫn hướng rằng Nguyễn Phú Trọng đủ tài đủ đức để làm hai vai chủ tịch nước và tổng bí thư mà ói hết bánh mỳ.

Tất cả những tên chóp bu cộng sản đều “bất tài – vô đạo” nhưng tên Nguyễn Phú Trọng là tên đầu sổ bởi hắn có đầy đủ tố chất của 1 hôn quân – vô đạo.

1. Quan tham: Hắn là tên tham nhũng số 1 khi làm bí thư Hà Nội tại dự án khu Đô thị Nam Thăng Long do Ciputra làm nhà đầu tư;

2. Hắn là tên đã bao che, bưng bít cho tội đồ Formosa giết biển – hại dân;

3. Hắn chở che, bảo vệ cho mụ Nguyễn Thị Kim Tiến trong việc bán thuốc trị ung thư giả tại VN Pharma mà em chồng thị Tiến là áp phe và vụ ngành y tế nhập chất tạo nạc đầu độc dân;

4. Hắn bán đứng Việt Nam cho Trung cộng bằng 27 văn kiện mà hắn chủ trì ký kết trong năm 2017;

5. Hắn phạm tội vì chỉ đạo bắt cóc xảy ra tại Đức và làm nhục quốc thể khi khen trà Tàu – dìm trà Việt trước mặt Tập Cận Bình;

6. Hắn phạm tội giết người khi hạ độc chóp bu Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh và xa hơn là Võ Văn Kiệt, Nguyễn Bá Thanh rồi đổ lên đầu sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng trong trò chơi chính trị;

7. Trong vai trò chủ tịch quốc hội, Nguyễn Phú Trọng đã đặt bút ký ban hành nghị quyết để thông qua các đại dự án phá nát môi trường, thua lỗ ngập đầu mà điển hình là bauxite Tây nguyên;

Trúc Nam Sơn cũng không ghi hết tội của Nguyễn Phú Trọng. Nước Đông Hải cũng không rửa sạch tanh nhơ. Vì vậy nếu Nguyễn Phú Trọng làm vua thì Việt Nam sẽ dễ dàng rơi vào tay của Trung cộng. /.

Tran Hung.

One comment on “NGUYỄN PHÚ TRỌNG TÊN HÔN QUÂN VÔ LẠI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s