Brett Kavanaugh thành chánh án – 5 lý do để vui

http://www.thesaigonposts.com/2018/10/brett-kavanaugh-thanh-chanh-5-ly-do-e.html

[Brett Kavanaugh thành chánh án – 5 lý do để vui] Thế là sau vài tuần chửi bới, biểu tình và vu khống, Brett Kavanaugh đã được Thượng Viện Mỹ chấp thuận để làm chánh án của Tòa Án Tối Cao Mỹ. Đây là một sự kiện tương đối quan trọng và cho chút niềm tin. Sau đây là lý do.

1. Đã từ lâu Tòa Án Tối Cao Mỹ đã bị phe cánh tả nắm phân nửa. Họ đã lợi dụng chức năng để giải nghĩa và tái định nghĩa những bộ luật trong hiến pháp Mỹ. Sau 8 năm của Obama thì Tòa Án đã biến mình thành một đơn vị làm luật và vận động thay vì giải nghĩa luật như chức năng tự nhiên. Sự hiện diện của Brett Kavanaugh đã đem lại số đông cho phe cánh hữu với tỷ lệ 5-4.
2. Không phải chánh án nào được phe Cộng Hòa đề cử cũng đưa ra quyết định đúng. Ví dụ như bộ luật Y Tế được chấp nhận bởi Thẩm Phán John Roberts, vốn được đề cử bởi George W Bush và gây thất vọng. Nhưng phe cánh hữu có những quyết định tương đối tự nhiên và công bằng hơn phe cánh tả.
3. Hai chán án cực tả do Obama đề cử – Sonia Sotomayor và Elena Kagan đã bị vô hiệu hóa bởi sự hiện diện của Brett Kavanaugh.
4. Các nhà cánh hữu và truyền thống có thể an tâm khi có tranh chấp hay tranh cãi liên quan tới Tu Chánh Án 1 (Tư do ngôn luận) và 2 (tự do sở hữu vũ khí). Vì hiện tại thì phe bảo thủ đang chiếm số đông.
5. Phe Cánh Tả và Đảng Dân Chủ đã mất đi đồng minh và phải mất ít nhất 20-30 năm nữa mới lấy lại số đông.

Tòa Án được thiết lập và cơ quan yếu nhất. Đơn giản vì họ không được bầu cử mà chỉ được chọn và nắm ghế trọn đời. Trên lý thuyết thì không có gì sai nhưng khi quyền lực được tập trung nó sẽ bị lạm dụng. Đây là đề tài tranh cãi sau. Hiện tại thì có thể an tâm về phe cánh hữu đã nắm Tòa Án trở lại.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

One comment on “Brett Kavanaugh thành chánh án – 5 lý do để vui

 1. Thêm lý do nữa nè !:
  +Thứ 6 ./ Đảng DC(dân chửi) Mỹ lọt ‘hầm cứ..t bọn XHCN-xuống hàng chó ngựa(Khuyển-Mã)” !
  “Chị Đĩ” thơm tho ngàn lần hơn bọn dân chửi (DC) . Họ khác hoàn toàn với , chẳng hạn con “MỆ Cận level TS, C.Ford” Đĩ thỏa đảng‘dân chửi’ thuộc kiểu Ngựa-Người Tây Mỹ bất cố liêm sĩ , bán rẻ danh dự Nữ Quyền..
  +Thứ 7 ./ Đảng DC(dân chửi) Mỹ trong mắt Cử Tri đã biến hình vận hành & quản lý y như cái Ổ ĐỘNG MA CÔ- MẸ MÌN ăn vạ dân Mỹ.. không hơn không kém!
  +Thứ 8./ Đảng DC(dân chửi) Mỹ đang giới thiệu một mối làm ăn mới “ Fake news – Tội phạm Ấu Dâm quá khứ’ ?!
  ….

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s