Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội CHXHCN Việt Nam Thân Đức Nam song ca “Thành phố buồn” cùng Ca sĩ Chế Linh vừa từ hải ngoại trở về

https://thoibao.de/pho-chu-nhiem-van-phong-quoc-hoi-chxhcn-viet-nam-duc-nam-song-ca-thanh-pho-buon-cung-ca-si-che-linh-vua-tu-hai-ngoai-tro-ve

https://www.youtube.com/watch?v=ZXLS4lCUuds&feature=youtu.be

Ca sĩ Chế Linh nổi tiếng với những bài hát về nhạc chiến tranh của những người lính trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa ( Foto: www.trungtamasia.com)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s