Vì sao Cựu Đại tướng Bộ trưởng QP Phùng Quang Thanh không xuất hiện trong các Lễ Quốc t ang gần đây?

http://www.tienbo.org/2018/10/vi-sao-cuu-ai-tuong-bo-truong-qp-phung.html

Vì sao Cựu Đại tướng Bộ trưởng QP Phùng Quang Thanh không xuất hiện trong các Lễ Quốc tang gần đây?

DoMuoi_PhungQuangThanh.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=5Q_Fi3JTjRg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s